SCHAUMANN - koncept pre úspech v maštali

Cieľom spoločnosti je najvyššia miera spokojnosti zákazníkov v procesnom reťazci živočíšnej výroby.
Každý zákazník by mal mať k dispozícii koncept výživy a kŕmenia, ktorý zohľadní individuálne podmienky podniku a pomocou inovatívnych a vysoko kvalitných produktov mu umožní dosiahnuť vysokú úžitkovosť a trvalý ekonomický chov zvierat.

 

Základom firemnej stratégie je pritom úzke prepojenie výskumnej jednotky, vlastnej výrobnej technológie a produktovej poradenskej služby.

 

Výskum & vývoj


„Stály dialóg medzi výskumom a praxou" to bola zásadná myšlienka, ktorá SCHAUMANN podnietila k založeniu výskumnej spoločnosti ISF GmbH.
Na základe širokej škály projektov pracuje ISF SCHAUMANN FORSCHUNG s viacerými kompetentnými tímami a s poprednými inštuitúciami na vývoji nových a inovatívnych produktov. Zariadenia spoločnosti ISF umožňujú nielen samostatnú laboratórnu prácu ale aj prácu v pokusných podmienkach. Výsledkom sú vyzreté a prakticky orientované produkty, ktoré sú založené na najnovších poznatkoch vedeckého výskumu.

 

viac k ISF SCHAUMANN FORSCHUNG

Bezpečná a požiadavkám zodpovedajúca výroba


Prostredníctvom  vlastných výrobných zariadení na rôznych miestach v Európe môže spoločnosť SCHAUMANN zabezpečiť vysoko kvalitnú, flexibilnú a zákaznícky orientovanú výrobu. Výroba rozsiahleho produktového konceptu sa uskutočňuje v moderných výkonných výrobniach, podliehajúcich prísnym požiadavkám kvality.

 

Viac k manažmentu kvality

Kvalitná odborná poradenská činnosť


Každý poľnohospodársky podnik je jedinečný. Jednou zo základných úloh odborných poradcov spoločnosti Schaumann je rozpoznať individuálne požiadavky podniku a ponúknuť mu primeraný koncept výživy a kŕmenia.

Predaj sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom zamestnancov a partnerov, ktorí majú odborné vedomosti a dôkladne poznajú koncepty výživy a kŕmenia. Informácie týkajúce sa efektívneho využitia produktov a zostavovania kŕmnych dávok  sú súčasťou odbornej poradenskej činnosti.  V prípade, že zákazník má špecifické požiadavky, poradenskej činnosti sa ujmú špecializovaní odborní poradcovia.

 

Kontakt na odborných poradcov