Produkty pre hovädzí dobytok - pokusy v praktických podmienkach

Úspešná spolupráca je založená na odbornosti, ale aj na dôvere

Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo a firma SCHAUMANN SLOVENSKO spolupracujú už viac ako 5 rokov.

Colonus Svidník – úspešná rodinná farma limousine

Na počiatku bolo opustené stredisko po niekdajšom štátnom majetku. Za 23 rokov sa ho podarilo prebudovať na miesto, kde našlo svoj domov viac ako 100 dojčiacich kráv najpočetnejšieho mäsového plemena na východe Slovenska - limousine