Produkty pre ošípané - pokusy v praktických podmienkach

Keby Ste neprišli k nám ako poradca v lete v roku 2016, dnes by som už svine nechoval!

Takto ma privítal predseda Kluknavská mliekáreň - obchodno - odbytové družstvo na východe Slovenskej Republiky, Ing. Václav Fabrici, pri našom poslednom stretnutí.

SCHAUMA OMNI-S – Pokus vykonaný v praktických podmienkach s 300 prasnicami potvrdzuje zlepšenie plodnosti a vitality

Ohlasy z praxe potvrdzujú:  Pomocou SCHAUMA OMNI-S  sa dosahujú intenzívnejšie prejavy ruje a vyššia miera zabrezávania. Pozitívne účinky SCHAUMA OMNI-S boli zdokumentované v ďalšom pokuse vykonanom  v praktických podmienkach.