Spoločnosť

O spoločnosti SCHAUMANN

SCHAUMANN predstavuje úspech v maštali. Svojimi výskumnými spoločnosťami, vlastnou výrobnou technológiou, medzinárodne uznávanými štandardmi kvality a poradenskými službami  zabezpečuje spokojnosť svojich zákazníkov v reťazci živočíšnej výroby.
 

 

Integrovaný koncept spoločnosti SCHAUMANN

Ďalšie spoločnosti

H. Wilhelm Schaumann založením firmy Schaumann v roku 1938 položil základný piliér medzinárodnej spoločnosti.

 

K ďalším spoločnostiam

História

Vývojom vitamínového koncentrátu z treščej pečene a rybieho oleja pre poľnohospodárstvo sa podnikateľovi  H. Wilhelmovi Schaumannovi v roku 1938 podarilo dosiahnuť prvý míľnik na ceste k úspešnej histórii spoločnosti.

 

K histórii spoločnosti
 

Kariéra

Úspech našich zákazníkov je tiež naším úspechom. Na dosiahnutie tohto cieľa hľadáme kompetentných a angažovaných zamestnancov vo všetkých pracovných sférach.

 

 

Pracovné príležitosti v spoločnosti SCHAUMANN

Nadácia

Založením nadácie H. Wilhelma Schaumanna sa spoločnosť SCHAUMANN venuje neziskovej podpore agrárnych vied.

 

 

K nadácii