Silážne konzervanty BONSILAGE – vedúca pozícia na trhu od roku 2000.

Kvalita objemových krmív zohráva dôležitú úlohu na dosahovanie vysokej mliečnej úžitkovosti,   dobrého zdravotného stavu a nákladovo efektívej výroby mlieka.  Inovatívne silážne konzervanty BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED a BONSILAGE FIT vznikli na základe intenzívnej výskumnej práce, a zohľadňujú individuálne chovateľské a výrobné požiadavky.

 

 

BONSILAGE BASIC. Merateľne vyššia kvalita krmiva.

 

Silážne konzervanty BONSILAGE BASIC poskytujú merateľne vyššiu kvalitu krmiva. Optimalizujú proces fermentácie, stabilizujú siláž a zvyšujú množstvo bypass proteínu (UDP) v siláži (viď obrázok 1). Úžitkovosť z objemového krmiva sa zvyšuje.

Tak možno ušetriť bielkovinové zdroje, ako sú sójový alebo repkový extrahovaný šrot.

  • BONSILAGE FORTE: pre trávne, ďatelinotrávne a lucernové siláže s nízkym obsahom sušiny
  • BONSILAGE ALFA: pre lucernové, ďatelinotrávne a iné leguminózne siláže.
  • BONSILAGE PLUS: pre trávne, ďatelinotrávne, lucernové siláže, siláže zo zelenej raže a z celých rastlín obilnín (GPS)  > 30 % suš
  • BONSILAGE MAIS: pre kukuričné siláže a siláže z celých rastlín obilnín (GPS)
  • BONSILAGE CCM: pre kukuričný šrot a CCM
  • BONSILAGE GKS: na ošetrenie siláží z celého kukuričného zrna v silážnych vežiach

 

BONSILAGE SPEED. Merateľne  rýchlejšia fermentácia

 

Nový exkluzívny kmeň baktérií mliečneho kvasenia Lactobacillus diolivorans dokáže sfermentovať silážnu hmotu výrazne rýchlejšie. Už po 2 týždňoch možno skrmovať energeticky bohatú a veľmi dobre aeróbne stabilnú siláž (viď obrázok 2), ktorá aj pri rýchlej zmene kŕmnej dávky zaručí vysoký príjem krmiva.

  • BONSILAGE SPEED G: krátka fermentačná doba a vysoká aeróbna stabilita trávnych, ďatelinotrávnych,  lucernových siláží a siláží zo zelenej raže.
  • BONSILAGE SPEED M: krátka fermentačná doba a vysoká aeróbna stabilita kukuričných siláží a  a siláží z celých rastlín obilnín (GPS).

 

BONSILAGE FIT. Merateľne lepšia pohoda kráv.

 

Silážne konzervaty BONSILAGE FIT optimalizujú energetické vlastnosti siláže a zabezpečujú jej aeróbnu stabilitu. Choroby podmienené výživou, ako je ketóza a acidóza, možno ovplyvniť použitím silážnych konzervantov BONSILAGE,  nakoľko tvorba propylénglykolu pozitívne vplýva na metabolizmus kráv.

  • BONSILAGE FIT G: vysoká aeróbna stabilita pre trávne siláže s vysokým obsahom energie.
  • BONSILAGE FIT M: vysoká aeróbna stabilita pre trávne siláže s vysokým obsahom energie kukuričných a GPS siláží.

 

Viac informácií nájdete na domovskej stránke BONSILAGE: www.bonsilage.de

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348

 

 

BONSILAGE. Merateľne vyššia kvalita krmiva.

www.bonsilage.de

Výskum silážnych konzervantov -  európsky silážny konzervant č. 1