Relaunch loga firmy SCHAUMANN

S logom firmy Schaumann sa spájajú vysoké štandardy  kvality spoločnosti H. Wilhelm Schaumann GmbH už viac ako 50 rokov a zároveň je jedným z najznámejších log krmovinárskeho priemyslu. Spoločnosť Schaumann pri príležitosti 50. výročia vzniku loga a pri príležitosti 80. výročia založenia spoločnosti logo inovovala.

 

Šešť hviezd pre Úspech v maštali

 

Mnohé a aj niektoré nové fakty sú symbolom firmy Schaumann. Novodefinovaná  je jasnosť, pravda a autentickosť: Schaumann je priekopníkom v oblasti výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat a poľnohospodárskym chovom prináša stabilný ekonomický úspech.

 

Každá hviezda nového loga znamená určitý výkon alebo službu: individuálne poradenstvo, výskum, ktorý je orientovaný na praktické podmienky, inovatívne produkty, používanie trvalo udržateľných zdrojov, medzinárodná integrácia a samozrejme aj nová šiesta žltá hviezda pre Váš ekonomický úspech v maštali.

 

Obsah značky a ochranná značka sa tak zlúčili do jasne interpretovateľnej jednotky.

 

Schaumann Slovensko spol. s r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 6241 0345

Fax: +421 (0)2 6241 0348

www.schaumann.sk

SCHAUMANN Logo

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348