Haus Riswick predstavuje nové výsledky pokusov v konzervácii CCM

Biologický silážny prípravok BONSILAGE CCM v porovnaní s chemickým spôsobom konzervácie presvedčil


Náklady na ošetrenie pomocou BONSILAGE CCM

Konzervácia CCM sa väčšinou uskutočňuje pomocou prípravkov na báze kyselinovej propiónovej. Bonsilage CCM možno použiť ako absolútne účinnú, ekonomickú a pritom nekorozívnu alternatívu. Potvrdzujú to aj výsledky  pokusov v Haus Riswick.

 

 

 

Na jeseň 2011 prezentoval Dr. Klaus Hünting (Haus Riswick) výsledky práve ukončeného pokusu z oblasti konzervácie CCM.

 

Priebeh pokusu

 

Čerstvo zošrotovaná hmota CCM  (cca 69 % sušiny) sa zakonzervovala pomocou rôznych zmesí kyselín a prípravku  Bonsilage CCM (jediný biologický variant).

  • Varinant A: zmes kyseliny propiónovej a mravčej (5 l/t, cca. 6 € na 1 tonu silážnej hmoty)
  • Varinant B: zmes kyseliny mravčej, lignosulfonovej a propiónovej (4 kg/t, cca. 4,60 € na 1 tonu silážnej hmoty)
  • Varinant C: zmes benzoátu sodného  a propionátu sodného (4 l/t, cca. 5 € na 1 tonu silážnej hmoty hmoty)
  • BONSILAGE CCM (1 g/t, od 1,20 € na1 tonu silážnej hmoty)

Všetky varianty zakonzervovanej hmoty (v laboratórnom merítku) sa uskladnili po dobu 90 dní (graf 1a a 1b).

 

Vyhodnotenie zastúpenia fermentačných produktov

Z grafu 1a vyplýva, že pri použití zmesi so silným konzervačným účinkom (kyselina propiónová) dochádza k miernej inhibícii premeny rastlinných cukrov na fermentačné kyseliny. Tiež sa prejavuje účinok L.buchneri, zastúpený v Bonsilage CCM lebo podiel kyseliny octovej je v porovnaní s ostatnými variantami na takmer dvojnásobnej úrovni. Celkovo k najefektívnejšej premene rastlinných cukrov došlo pri použití Bonsilage CCM, čo vyplýva z najvyššieho podielu fermentačných kyselín a alkoholu.

 

Vyhodnotenie aeróbnej stability

 

Všetky použité silážne konzervanty presvedčujú  ohľadom aeróbnej stability (graf 1b). Aeróbna stabilita sa v porovnaní s neošetrenou silážou vo všetkých variantoch zdvojnásobila. Z hľadiska účinnosti na aeróbnu stabilitu  sa medzi Bonsilage CCM a rôznymi variantami kyselín rozdiel nezaznamenal. Tým sa potvrdil potenciál silážnych konzervantov Bonsilage, v tomto prípade Bonsilage CCM.

 

Presvedčivá je úžitkovosť a ekonomika

 
Použitie Bonsilage CCM ponúka mnoho výhod. Popri vynikájúcej chutnosti, stráviteľnosti a už zmienenej lepšej aeróbnej stabilite (DLG-známka kvality 2) presvedčujúci pomer ceny a kvality produktu.

 

Náklady  na  ošetrenie  siláže  kyselinami  sa  bežne  pohybujú  na  úrovni 4 až 6 €/t silážnej hmoty, přičom ošetrenie siláže pomocou Bonsilage CCM, v závislosti od odobratého množstva, predstavuje len cca 1/4 až 1/3 nákladov/t silážnej hmoty (graf 2). Tento konzervant nemá konkurenciu, ak sa Bonsilage CCM správne použije, to znamená ak hmota CCM má obsah sušiny do 65 % a ak sa dodrží minimálna doba fermentácie 2, lepšie však 3 mesiace.

 

Výsledky pokusov v konzervácii CCM, Haus Riswick 2011

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348