MiZi - spoločník v chove prasiat

17.10.2018 - Mikronizovaný oxid zinočnatý


Logo MiZi - mikronizovaný oxid zinočnatý

Gastrointestinálne ochorenia (v podiele 40 %) sú najčastejším dôvodom pre nasadenie antibiotík v chove prasiat. Ako alternatívne riešenie sa s veľkým úspechom používa farmakologické dávkovanie oxidu zinočnatého (ZnO) v množstve 2 500 až 3 000 ppm. Z dôvodu vzniku rezistencií a zaťaženia životného prostredia  sú žiadané alternatívne metódy.

 

Praktické pokusy s inovatívnou účinnou látkou  firmy  SHAUMANN MiZi z mikronizovaného oxidu zinočnatého poukazujú na veľmi sľubné výsledky. Špeciálne a  čisto mechanické spracovanie oxidu zinočnatého zväčšuje povrchovú plochu a aktivuje molekulárne štruktúry. MIZI vykazuje pri bežnom dávkovaní v súlade s krmovinárskymi predpismi porovnateľné účinky ako pri farmakologickom dávkovaní ZnO. Tým ponúka viac istoty v kriticých fázach produkčného cyklu.

 

Použitie MiZi výraznou mierou prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu zvierat. Dôvodom je efektívna inhibícia E-coli, a tým zníženie výskytu hnačkových ochorení odstavených prasiat.  Zároveň je zohľadnený aspekt ochrany životného prostredia, pretože v porovnaní s farmalologickým dávkovaním obsahuje kompletné krmivo výrazne menej zinku a tým sa ho menej vylučuje do životného prostredia.

 

Ďalšie informácie získate u odborných poradcov alebo priamo v centrále  firmy SCHAUMANN:

 

SCHAUAMNN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6241 0345

fax: +421 2 6241 0348

e-mail: schaumann@schaumann.sk

www.schaumann.sk

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348