Informačný materiál

Informačné letáky a brožúry pre farmárov na stiahnutie.

 

SCHAUMANN

Koncept pre úspech v maštali.


RUMIVITAL i

Získaj viac z kukuričnej siláže.


BONSILAGE FIT SPEED

Nový biologický silážny konzervant na prevenciu ketózy a skutočne rýchlu fermentáciu.


SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348