Typy pre manažment - silážovanie

Aktuálne stratégie

Kukuričná siláž je komplexné krmivo. Okrem iného poskytuje vo výžive dojníc tri nezastupiteľné typy sacharidov.