Schaumann News

O milión litrov mlieka viac!
03.03.2020 - hotel Tenis, Zvolen

23. ročník Tradičných seminárov SCHAUMANN sme uzavreli vo Zvolene, kam na prednášky poradcov SCHAUMANN prišlo bezmála 200 účastníkov. Nové trendy vo výžive teliat a jalovíc rovnako zaujali ako skutočný príbeh farmy, ktorá zvýšila dodávku mlieka o milión litrov.

Seminár pre chovateľov ošípaných
28.11.2019 - hotel Tenis, Zvolen

Chovateľov ošípaných pozývame na 7. ročník odborného seminára s prednáškami:

 

- Komplexné riešenia vo výžive do konca odchovu v praxi

- Kolibacilózy u ošípaných v praxi

- Ako napredovať s produkciou z manažérskeho hľadiska

Pracovné stretnutie s Alex Bach
27.03.2019 - výmena skúseností priamo v chove

Návštevu Prof. Alexa Bacha, svetového špecialistu na teľatá zo Španielska, ako hlavného prednášajúceho na tradičných seminároch, sme rozšírili o pracovné stretnutie priamo v chove. Otázky chovateľov zodpovedal Alex Bach priamo na mieste, pričom poukázal na možnosti zlepšenia odchovu mladého dobytka.

Relaunch loga firmy SCHAUMANN
05.11.2018 

SCHAUMANN inovoval svoje logo pri príležitosti 50. výročia existencie loga a 80. výročia spoločnosti SCHAUMANN.

Nový koncept minerálnych krmív pre ošípané
17.10.2018 - Tri jasne štruktúrované produktové línie minerálnych krmív

Spoločnosť SCHAUMANN zreorganizovala produktový koncept pre prasnice, prasiatka a výkrmové ošípané a zaviedla tri jasne štruktúrované produktové línie minerálnych krmív.

MiZi - spoločník v chove prasiat
17.10.2018 - Mikronizovaný oxid zinočnatý

Praktické pokusy s inovatívnou účinnou látkou  firmy  SHAUMANN MiZi z mikronizovaného oxidu zinočnatého poukazujú na veľmi sľubné výsledky.

Odchov teliat – vyššie denné prírastky pomocou Aminotrace - bis lyzinátov
25.10.2017 - Nové výsledky pokusu potvrdzujú účinok

SCHAUMANN používa výhradne nové bis-lyzináty medi a zinku vo všetkých náhradkách mlieka. Inteligentná a moderná kombinácia doplnkových látok podporuje odchov vysokoúžitkových a zdravých jedincov.

BONSILAGE SPEED G – Praktické výsledky potvrdzujú merateľne rýchlejšiu fermentáciu silážnej hmoty
04.07.2017 

BONSILAGE SPEED G dokázal, že táto jedinečná kombinácia kmeňov mliečnych baktérií, obsahujúcich Lactobacillus diolivorans, zaručuje merateľne rýchlejšiu fermentáciu silážnej hmoty.

Merateľne vyššia kvalita krmiva
21.03.2017 

Nový koncept BONSILAGE BASIC, SPEED a FIT vďaka špeciálnym kmeňom baktérií mliečneho kvasenia ponúka vhodný silážny konzervant pre každú oblasť silážovania.

RUMIVITAL® i - nový komplex účinných látok pre kŕmne dávky s vysokým podielom škrobu a nízkym podielom štruktúrovanej vlákniny
17.10.2016 

RUMIVITAL® i zvyšuje využitie objemového krmiva, a to hlavne  kŕmnych dávkok s vysokým podielom kukurice, škrobu alebo s nízkym podielom štruktúrovanej vlákniny.

AMINOTRACE - Kvantový skok vo výžive
13.10.2016 

Vo výžive zvierat sa cheláty aminokyselín využívajú čoraz viac. Výskumná spoločnosť ISF Schaumann Forschung vyvinula v spolupráci s Technickou univerzitou v Clausthale novú skupinu účinných látok AMINOTRACE

CERAVITAL vo výžive a kŕmení prasníc
07.11.2013 - viac mlieka a vyššia hmotnosť pri odstave

Pridaním  fermentačného produktu CERAVITAL možno zvýšiť využiteľnosť živín kŕmnej zmesi.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348