Udržateľnosť pre blaho zvierat


Pre SCHAUMANN je blaho zvierat v centre pozornosti, a to popri ekologických, ekonomických a sociálnych aspektoch. Dôležitú úlohu zohráva predovšetkým zdravie zvierat.

Pomocou  použitia mnohých účinných látok,  ktoré vyvinula a vyrába spoločnosť SCHAUMANN, sa zistili pozitívne účinky na zdravie zvierat.

 

BONVITAL má pozitívny vplyv na zdravie ošípaných a hydiny

 

Probiotikum BONVITAL obsahuje životaschopné formy mikroorganizmov, ktoré majú priaznivý účinok na črevnú mikroflóru. V chove ošípaných a brojlerov používanie BONVITALu znížilo nasadenie antibiotík, čo poukazuje na zlepšenie zdravotného stavu zvierat.

 

PROVITA LE potláča patogénne kmene a posilňuje črevnú mikroflóru

 

Mikrobiálna doplnková látka PROVITA LE sa používa v odchove teliat. Na potvrdenie jej účinnosti boli vykonané rôzne pokusy, ktorými sa potvrdilo, že PROVITA LE zlepšuje imunitu teliat.

 

CERAVITAL stabilizuje gastrointestinálny trakt

 

Fermentačný produkt CERAVITAL zabezpečuje lepšiu využiteľnosť vysokohodnotných živín a účinných látok. Pri skrmovaní ošípanými  prispieva svojim špeciálnym účinkom k stabilizácii gastrointestinálneho traktu. CERAVITAL zároveň  slúži pre črevné baktérie ako ľahko dostupné živné médium a podporuje prebiotické vlastnosti, vývoj gastrointestinálnej mikroflóry a tým aj zdravie črevného traktu. Tým dochádza k inhibícii patogénnych kmeňov.

 

AMINOTRACE zlepšuje výživu zvierat

 

Organicky viazané stopové prvky zabezpečujú na základe ich vyššej využiteľnosti v porovnaní s anorganicky viazanými stopovými prvkami lepšie zásobenie orgánov a tkanív zvierat. To môže zvýšiť kvalitu paznechtov a zdravia mliečnej žľazy. Používanie AMINOTRACE vedie celkovo k zlepšeniu zdravotného stavu zvierat.

 

AKTIMAG -cielený prísun horčíka pre vyrovnané zvieratá

 

Organicky viazaný makroprvok horčík prispieva v ťažkých metabolických situáciách  k primeranému zásobeniu týmto prvkom. Zníženie nepokoja,  súvisiaceho so stresom,  zabezpečuje v chovoch zníženie agresivity a nervozity.

 

Hlavné a vedľajšie účinky niektorých účinných látok SCHAUMANN na dobré životné podmienky zvierat