História spoločnosti


V roku 1938 našiel H. Wilhelm Schaumann spôsob, ako získať z treščej pečene a z rybieho tuku vitamínový koncentrát, vhodný na poľnohospodárske účely. Poľnohospodárom vtedy chýbali vysokokvalitné krmivá; vedľaších produktov z rybolovu bolo však k dispozícii dostatok. Mladý podnikateľ mal úspech.

 

 

Spoločnosť SCHAUMANN na ceste svojho rozvoja dosiahla v nasledujúcich desaťročiach významné mílniky.

"Phosphoral pôsobí kolosálne!"


H. Wilhelm Schaumann vyvíja inovatívny koncept spoločnosti:podnikové krmivá a
produkty firmy SCHAUMANN pre úspech v maštali..

 

 

 

 

 

 

1938

 • Založenie firmy

1948

 • PHOSPHORAL - prvé krmivo na odchov prasiat 
 • Založenie spoločnosti DURAG-priemyselná elektronika

"Nie analýza, zviera povie pravdu!"


Z kúpeného statku Hülsenberg sa stáva pokusný podnik. Na realizáciu praktických pokusov nemali vtedajšie univerzity dostatočný počet ustajňovacích miest a pokusných zvierat. Tým vzniká pre spoločnosť SCHAUMANN možnost úzkeho prepojenia výroby s výskumom – a výsledky sa rýchlo dostavili.

 

 

 

    

 

1950

        •  Prvé vydanie časopisu "Výživa zvierat" - predchodcu časopisu  "Úspech v maštali"

1953

 • Nadobudnutie statku Hülsenberg, od tej doby neustála výstavba na vybudovanie SCHAUMANN výskumného centra HÜLSENBERG

1959

 • Založenie  poradenskej služby firmy SCHAUMANN

Kroky k modernej živočíšnej výroby


Mliečna úžitkovosť sa výrazne zvyšuje: SCHAUMANN prezentuje prvú maštaľ s ležiskovými boxami pre dojnice a kríži Holštajnskofrízske plemeno s nemeckým čiernostrakatým. SCHAUMANN sa v nasledujúcich rokoch podieľa na vývoji metódy získavania tzv.  "SPF" - ciciakov (SPF: spezifisch - pathogen - frei) pomocou císárskeho rezu a umelej inseminácie s cieľom vybudovania šľachtiteľkého programu Hülsenbergských chovných ošípaných. Po prvýkrát sa konajú Hülsenbergské rozhovory – interdisciplinárne odborné fórum na pokrok poľnohospodárstva. Založenie nadácie H. Wilhelm Schaumann. Poľnohospodári začínajú vnímať SCHAUMANN podľa firemných farieb a loga. Zákazníci pravidelne získavajú informácie z časopisu „Úspech v maštali".

 

1961

 • Založenie spoločnosti v Rakúsku

1964

 • Založenie spoločnosti vo Švajčiarsku

1965

 • Prvé Hülsenbergské rozhovory - od tohto obdobia sa vedecké sympózium koná každé dva roky

1966

 • Založenie spoločnosti UNION AGRICOLE HOLDING AG
 • Uvedenie do prevádzky výrobne v Hamburgu
 • Vybudovanie šľachtiteľského programu HÜLSENBERGSKÉ CHOVNÉ OŠÍPANÉ

1967

 • Založenie nádácie H. Wilhelm Schaumann na podporu poľnohospodárskych vied

1968

 • Vznik firemnej značky "Schaumann prináša úspech v maštali"
 • Vydanie časopisu "Úspech v maštali"
 • Vývoj hygienického produktového programu firmy SCHAUMANN

 

 

 

       

Investície a rast


Produktivita v poľnohospodárskej výrobe sa enormne zvyšuje. V nasledujúcich rokoch SCHAUMANN vo významnej miere investoval do výrobných zariadení v Rakúsku, v Nemecku a taktiež do budovania svojho výskumného centra.

 

 

 

 

 

 

 

1972 

 • Kúpa výrobne krmív v Taufkirchene, Horné Rakúsko

1974 

 • Zriadenie administratívnej budovy v Pinnebergu, Nemecko

1979

 • Uvedenie do prevádzky výrobného zariadenia SCHAUMANN vo Feuchtwangene, Nemecko

   

Výskum a technika


Technický pokrok urýchlil vývoj: zlepšila sa štruktúra poradenstva a výskumu. Podporou poradenstva pomocou výpočtovej techniky a založením vlastnej výskumnej spoločnosti sa SCHAUMANN pripravuje na vstup do nového tisícročia.

 

 

1984

 • Založenie výskumnej spoločnosti ISF SCHAUMANN FORSCHUNG

1985

 • Kúpa výrobne kŕmnych zmesí HAKRA - Hanseatische Kraftfutterwerke v Hamburgu

1986

 • Vybudovanie počítačového odborného poradenstva spoločnosti SCHAUMANN

1989

 • Vývoj komplexu biologicky účinných látok BOVIN-S-KOMPLEX na použitie do minerálnych krmív pre hovädzí dobytok

   

SCHAUMANN kvalita vo svete


Prebiehajú certifikácie v súlade s dôležitými parametrami kvality. PROVITA LE a biologicky účinné látky spoločnosti SCHAUMANN “BOVIN-S-KOMPLEX” a “ASS-CO FERM” sú inovácie v oblasti výživy hovädzieho dobytka. Poľnohospódári môžu v mnohých krajinách sveta prostredníctvom dcérskych a partnerských spoločností firmy SCHAUMANN využívať naše produkty. Spoločnosť naďalej rastie.

 

 

 

1993

 • Uvedenie do prevádzky výrobnej prevádzky spoločnosti SCHAUMANN v Eilslebene, Nemecko

1994

 • Založenie spoločnosti v Českej republike - SCHAUMANN ČR s.r.o.
 • Založenie spoločnosti na Slovensku - SCHAUMANN Slovensko, spol. s r.o.
 • Kúpa spoločnosti Lactosan Starterkulturen GmbH, Rakúsko

1995

 • Certifikácia EN ISO 9001
 • Vývoj komplexu účinných látok ASS-CO FERM na použitie do minerálnych krmív pre hovädzí dobytok

1996

 • Predstavenie novej materskej línie Hülsenbergských ošípaných "EUROC"

1997

 • Vývoj prvého probiotika spoločnosti SCHAUMANN - PROVITA LE

1998

 • Recertifikácia EN ISO 9001
 • Recertifikácia GMP - smerníc na zabezpečenie kvality výrobných procesov 

1999

 • Založenie spoločnosti v Poľsku - SCHAUMANN Polska spolka z o.o
 • Vývoj komplexu účinných látok HERBAMIN na použitie do minerálnych krmív pre ošípané

 

Mikrobiológia pre zviera a rastlinu


SCHAUMANN získava náskok pomocou probiotík a stáva sa partnerom v energetickom hospodárstve. Kombinácie homofermentatívnych a heterofermentatívnych baktérií mliečneho kvasenia tvoria základ jedinečného konceptu biologických silážnych konzervantov BONSILAGE, určených na silážovanie všetkých druhov objemových krmív. Nemecká poľnohospodárska spoločnosť DLG ocenila vývoj prvného silážneho konzervantu pre energetické rastliny SILASIL ENERGY ako priekopnícku inováciu.

 

2000 

 • Uvedenie konceptu silážnych konzervantov BONSILAGE/SILASIL na trh
 • Vývoj prírodného komplexu účinných látok HERBALAC na použitie do krmív pre odchov teliat
 • Biocertifikácia pre ekologicky vyrobené potraviny, vykonaná spoločnosťou AliconBioCert GmbH

2001  

 • Účasť na programe „Offene Stalltür” (Otvorené maštalné dvere) v Bavorsku s „A-Futter“ a spoločnosti „Qualität und Sicherheit GmbH”

2003  

 • Uvedenie probiotika spoločnosti SCHAUMANN – „BONVITAL“ na trh

2004    

 • Založenie spoločnosti Ligrana GmbH, Nemecko
 • Uvedenie probiotika spoločnosti SCHAUMANN – „BONVITAL“ na trh
 • Založenie spoločnosti H. WILHELM SCHAUMANN Kft, Maďarsko a SCHAUMANN FRANCE SARL, Francúzko

2007  

 • Založenie spoločnosti Schaumann BioEnergy GmbH, Nemecko
 • Založenie spoločnosti Schaumann BioEnergy GmbH & Co. KG, Rakúsko a OOO SCHAUMANN AGRI, Rusko

2008  

 • Stavba bioplynovej stanice na statku Hülsenberg, Nemecko

2009

 • Založenie spoločnosti SCHAUMANN AGRI D.O.O., Chorvátsko
 • Založenie spoločnosti SCHAUMANN AGRI UA GmbH, Ukraina

Budúcnosť firmy SCHAUMANN je zelená


Témy ako šetrenie zdrojov a udržateľnosť získavajú stále viac na dôležitosti, a to z mikroekonomického ale aj z globálneho hľadiska. Založením nových holdingových spoločností ENBYCON a BIOTIC SCIENCE manifestuje táto obchodná skupina aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a biotechnológie.

 

 

 

 

2010

 • Nový produktový koncept na výkrm býkov RINDAMAST
 • Vyčlenenie oblasti obnoviteľných zdrojov energie a biotechnológie do holdingovej štruktúry ENBYCON a BIOTIC SCIENCE
 • Založenie spoločností SCHAUMANN Rumunsko, SCHAUMANN Taliansko a a SCHAUMANN Agri Trading Šanghai, Čína

2011

 • Vývoj bielkovinového komponentu CERAVITAL na skvalitnenie krmiva pre ošípané

2012

 • Uvedenie organicky viazaných stopových prvkov AMINOTRACE na trh, vyvinutých a vyrobených spoločnosťou SCHAUMANN

2013

 • Presťahovaním sa výskumnej spoločnosti ISF SCHAUMANN FORSCHUNG a realizáciou rozsiahlych modernizačných opatrení sa výskumná a vývojová práca koncentruje ešte efektívnejšie na statku Hülsenberg

2014

 • Komplex bunkovej ochrany ZELLPRO sa ako inovatívna účinná látka používa v koncepte produktov pre hovädzí dobytok.

2015

 • ďalší rozvoj faktora SGW pre zvýšenie bezpečnosti, zdravia a rastu v odchove teliat
 • použitie účinnej látky AKTIMAG vo výkrme býkov pre vyvážené zvieratá prostredníctvom cieleného prísunu horčíka

2016

 • rozšírenie stopových prvkov AMINOTRACE o lyzináty medi a zinku AMINOTRACE

2017

 • nový koncept BONSILAGE: BONSILAGE BASIC pre merateľne vyššiu kvalitu krmiva, BONSILAGE SPEED pre merateľne rýchlejšiu fermentáciu  a BONSILAGE FIT pre merateľne lepšie zdravie dojníc

2018

 • MIZI. Zavedenie mikronizovaného oxidu zinočnatého. Čisto mechanické spracovanie oxidu zinočnatého zväčšuje povrchovú plochu a aktivuje molekulárne štruktúry. MIZI tým vykazuje pri bežnom dávkovaní v súlade s krmovinárskymi predpismi porovnateľné účinky ako pri farmakologickom dávkovaní oxidu zinočnatého.
 • RINDAVITAL BALANCE - aminokyseliny chránené pred degradáciou v bachore pre vysokú úžitkovosť  dojníc. Zvyšujú využiteľnosť použitého dusíka z krmiva, šetria priestor, odľahčujú metabolizmus dojníc a zvyšujú úžitkovosť.
 • Relaunch loga SCHAUMANN

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348

 

stiahnuť

Informačný materiál o spoločnosti SCHAUMANN

Unternehmensbroschüre