Inovatívne produkty

Nový koncept minerálnych krmív pre ošípané

Pomocou produktových línií SCHAUMAPHOS, SCHAUMALAC a DYNAPHOS kladie spoločnosť SCHAUMANN základy modernej, efektívnej a ekonomickej výživy a kŕmenia ošípaných.

Silážne konzervanty BONSILAGE – vedúca pozícia na trhu od roku 2000.

Inovatívne silážne konzervanty BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED a BONSILAGE FIT vznikli na základe intenzívnej výskumnej práce, a zohľadňujú individuálne chovateľské a výrobné požiadavky.

SCHAUMALAC PROTECT - prémiové minerálne krmivo pre ošípané pri najvyšších požiadavkách na úžitkovosť

Najvyššiu úžitkovosť v chove ošípaných môžu dosiahnuť len zdravé jedince, pričom je najdôležitejšia ochrana gastrointestinálneho traktu. Týmto požiadavkám vyhovuje línia minerálnych produktov SCHAUMALAC PROTECT.

Koncept SCHAUMASIL: Konzervácia obilovín pomocou organických kyselín

Konzervácia pomocou produktov SCHAUMASIL znižuje nebezpečenstvo napadnutia obilovín baktériami, plesňami a kvasinkami až pod hranicu preukázateľnosti.

SCHAUMA OMNI-S – pre vyššiu úžitkovosť prasníc, prasiat a kancov

Lososový olej a lignocelulóza ako účinné látky, hydrotermicky ošetrená pšenica ako nosič, organické kyseliny a antioxidanty ako stabilizátory - tieto komponenty  zabezpečujú zdravie, plodnosť a vitalitu pri dosahovaní vysokej úžitkovosti a rentability.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348