RUMIVITAL optimalizuje bachorovú fermentáciu a pomáha dosiahnuť lepšie využitie krmiva


RUMIVITAL predstavuje inovatívny fermentačný produkt na zvýšenie premeny živín v bachore dojníc. RUMIVITAL stimuluje sprístupnenie rôznych uhľohydrátových frakcií v bachore, a to predovšetkým rastlinných frakcií vlákniny a škrobu. Vďaka zvýšeniu bachorovej fermentácie sa zvyšuje premena živín; krmivo je lepšie využiteľné.

 

Stráviteľnosť kŕmnej dávky zohráva vo výžive hovädzieho dobytka kľúčovú rolu

 

Optimálna výživa a optimálne kŕmenie sú základom úspešnej produkcie mlieka. V závislosti od kvality krmiva môže v celej kŕmnej dávke veľmi výrazne kolísať stráviteľnosť vlákniny. Frakcie vlákniny sú v porovnaní s ostatnými živinami menej stráviteľné, a tým aj horšie využiteľné.

 

Stavebné uhľohydráty, ako sú celulóza a hemicelulóza (súhrnne označované ako obsah NDF a ADF), ktoré tvoria najväčší podiel bunkovej steny, dokážu bachorové baktérie degradovať len do určitého stupňa. Vo výžive zohráva tým trávenie vlákniny kľúčovú funkciu.

 

Jedinečný fermentačný produkt na podporu bachorovej premeny živín

 

RUMIVITAL je jedinečný produkt, bohatý na dusíkaté látky, ktorý sa získava pri fermentácii pevných látok s definovanými kmeňmi húb. RUMIVITAL stimuluje sprístupnenie a fermentáciu rôznych uhľohydrátových frakcií v bachore a pre bachorové baktérie zároveň slúži ako živná pôda.


Cieľom použitia RUMIVITAL-u je podpora pozitívneho vplyvu na bachorovú fermentáciu pri odbúravaní vlákniny, stavebných látok a frakcií škrobu. Na základe lepšieho trávenia vlákniny možno očakávať zvýšenie príjmu sušiny a energie, dôsledkom čoho sa dosiahne vyššia efektivita krmiva.

 

Pokusy poukazujú na efektívnejšie využitie krmiva a zvýšenie stráviteľnosti

 

V pokuse týkajúceho sa výživy dojníc v stredisku Hülsenberg zvýšil prídavok RUMIVITALu stráviteľnosť bunkových stien (ADF a NDF) v celkovej kŕmnej dávke priemerne o 2,1 % resp. o 2,9 %. Okrem toho sa zvýšilo využitie organickej hmoty o 1,8 %.


Zvýšenie energie celkovej kŕmnej dávky v pokuse predstavovalo priemerné zvýšenie množstva mlieka o 2,5 až 3,0 %. V ďalších pokusoch sa pridaním RUMIVITAL-u zaznamenalo priemerné zvýšenie efektivity krmiva (kg mlieka/kg sušiny) o 4,8 %, to znamená, že stimulácia bachorovej fermentácie pomocou RUMIVITA-u efektívne zvyšuje premenu živín v kŕmnej dávke.


Sprístupnenie rastlinnej bunkovej steny pomocou RUMIVITAL

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348