Nadácia H. Wilhelm Schaumann

Založením nadácie H. Wilhelm Schaumann sa spoločnosť SCHAUMANN rozhodla o dobročinné podporovanie poľnohospodárskych vied.

 

Dobročinná podpora formou štipendií a darov

 

Nadácia podporuje vedecký výskum hlavne formou štipendií, príspevkov, udeľovania cien mladým vedcom, formou organizácie poľnohospodárskych a chovateľských odborných konferencií a poskytovania finančných darov, určených pre výskum.

 

Vedecké fórum "Hülsenbergské rozhovory"

 

Najdôležitejšie podujatie, ktoré nadácia H. Wilhelm Schaumann organizuje, sú "Hülsenbergské rozhovory". Každé dva roky pozýva významných vedeckých pracovníkov na trojdenné stretnutie s cieľom podpory výmeny myšlienok a názorov medzi jednotlivými disciplínami, zaoberajúcimi sa chovom hospodárskych zvierat.

K internetovej stránke nadácie H. Wilhelm Schaumann

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348