Pracovné stretnutie s Alex Bach

27.03.2019 - výmena skúseností priamo v chove

Návštevu Prof. Alexa Bacha, svetového špecialistu na teľatá zo Španielska, ako hlavného prednášajúceho na tradičných seminároch, sme rozšírili o pracovné stretnutie priamo v chove. Otázky chovateľov zodpovedal Alex Bach priamo na mieste, pričom poukázal na možnosti zlepšenia odchovu mladého dobytka.