Produkty - pokusy v praktických podmienkach

Keby Ste neprišli k nám ako poradca v lete v roku 2016, dnes by som už svine nechoval!

Takto ma privítal predseda Kluknavská mliekáreň - obchodno - odbytové družstvo na východe Slovenskej Republiky, Ing. Václav Fabrici, pri našom poslednom stretnutí.

Ražná siláž sa RS Bottovo osvedčila – aj vďaka inokulantu BONSILAGE FORTE od SCHAUMANN

Pri silážovaní spolupracujú so SCHAUMANN SLOVENSKO už viac ako 20 rokov. Najnovším trendom v zabezpečení kvalitných krmív pre vysokoprodukčné dojnice je silážovanie zelenej raže pomocou inokulantu BONSILAGE FORTE.

Úspešná spolupráca je založená na odbornosti, ale aj na dôvere

Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo a firma SCHAUMANN SLOVENSKO spolupracujú už viac ako 5 rokov.

Colonus Svidník – úspešná rodinná farma limousine

Na počiatku bolo opustené stredisko po niekdajšom štátnom majetku. Za 23 rokov sa ho podarilo prebudovať na miesto, kde našlo svoj domov viac ako 100 dojčiacich kráv najpočetnejšieho mäsového plemena na východe Slovenska - limousine

SCHAUMA OMNI-S – Pokus vykonaný v praktických podmienkach s 300 prasnicami potvrdzuje zlepšenie plodnosti a vitality

Ohlasy z praxe potvrdzujú:  Pomocou SCHAUMA OMNI-S  sa dosahujú intenzívnejšie prejavy ruje a vyššia miera zabrezávania. Pozitívne účinky SCHAUMA OMNI-S boli zdokumentované v ďalšom pokuse vykonanom  v praktických podmienkach.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348