Rentabilita


V popredí spoločnosti SCHAUMANN je predovšetkým rentabilita zákazníkov. Rozsiahly sortiment výrobkov pomáha dosiahnuť vyššiu úžitkovosť v živočíšnej výrobe. Cieľom je zároveň zvýšenie efektívnoti vlastnej spoločnosti prostredníctvom technického pokroku a inovácie.

Silážne konzervanty firmy SCHAUMANN zlepšujú ekonomiku výroby siláže

Príkladom zvyšovabnia rentability sú špeciálne vyvinuté silážne konzervanty firmy SCHAUMANN, ktoré optimalizujú využitie objemového krmiva tým, že znižujú straty pri silážovaní a zvyšujú kŕmnu hodnotu siláží.

Investície do výskumu a vývoja zamerané na budúcnosť

Snaha o dosiahnutie bezpečného a efektívneho spôsobu výroby s neustálym znižovaním nákladov zabezpečuje dlhodobý úspech spoločnosti. Koncern neustále investuje do výskumu a vývoja, ktoré sú zamerané na budúcnosť.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348