Silážne konzervanty, konzervačné kyseliny - pokusy v praktických podmienkach

Ražná siláž sa RS Bottovo osvedčila – aj vďaka inokulantu BONSILAGE FORTE od SCHAUMANN

Pri silážovaní spolupracujú so SCHAUMANN SLOVENSKO už viac ako 20 rokov. Najnovším trendom v zabezpečení kvalitných krmív pre vysokoprodukčné dojnice je silážovanie zelenej raže pomocou inokulantu BONSILAGE FORTE.