Sociálna zodpovednosť


Ako poľnohospodársky podnik má SCHAUMANN spoločenskú a sociálnu zodpovednosť voči poľnohospodárom a aj svojim zamestnancom.

 

Posilnenie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi

 

Hlavným cieľom je posilnenie dlhodobých vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Špeciálne vyškolení odborní poradcovia spoločnosti SCHAUMANN hľadajú v osobnom poradenskom rozhovore s poľnohospodármi riešenia na zabezpečenie primeraných  individuálnych kŕmnych konceptov.

 

Udržiavanie a zlepšovanie výkonnosti zamestnancov

 

Spoločnosť SCHAUMANN investuje do nepretržitého vzdelávania a školení svojich zamestnancov s cieľom zaručiť zákazníkom vysoko kvalitné poradenstvo. Okrem toho výkon, motiváciu a spokojnosť zamestnancov podporuje komplexnými opatreniami prevencie zdravia a sociálnymi prínosmi.

 

Rozvoj špecializovaných odborníkov

 

Podpora mladých talentov je pre SCHAUMANN mimoriadne dôležitá. Vytvára základ pre rozvoj budúcich špecialistov. Dni pracovných príležitostí na univerzitách, študentských seminároch a stážach spoločnosti sú určené na to, aby mladým odborníkom poskytli prvé odborné skúsenosti a poznatky o pracovnom prostredí spoločnosti.

 

Nadácia na podporu agrárnych vied

 

Založením Nadácie H. Wilhelma Schaumanna vznikla nezávislá inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je nezisková podpora agrárnych vied a najmä podpora mladých vedcov. Dôraz sa kladie na podporu projektov, ktoré umožňujú dlhodobé poľnohospodárske využitie.

 

Sociálna iniciatíva na verejnosti

 

Spoločnosť SCHAUMANN sa zaoberá aj sociálnymi oblasťami svojich zákazníkov. Napríklad poľnohospodárske podujatia a súťaže sú podporované formou paňažných darov a v naturáliách. Firma podporuje vidiecke obyvateľstvo prostredníctvom mnohých cielených aktivít.

 

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348