Tipy pre manažment

„Malé“ detaily, ktoré znamenajú veľké zmeny v úspešnom odchove teliat

Život teľaťa po pôrode podstatne ovplyvňuje približne 200 g imunoglobulínov prijatých kolostrom čo najskôr po narodení. Tieto látky zabezpečujú ochranu voči infekčným patogénom.

Aktuálne stratégie

Kukuričná siláž je komplexné krmivo. Okrem iného poskytuje vo výžive dojníc tri nezastupiteľné typy sacharidov.

Na margo chovu ošípaných na Slovensku

Straší nás africký mor ošípaných? Väčšinu z nás už nie, keďže málokto chová ošípané na Slovensku. Bohužiaľ ... Naša sebestačnosť čo sa týka produkcie bravčového mäsa je pritom na známej nízkej úrovni.

POHĽAD Z PRAXE – PRINCÍPY A VÝHODY JEDNOTNEJ KŔMNEJ DÁVKY POČAS ZASUŠENIA A PRÍPRAVY NA PÔROD

Prinášame niekoľko praktických princípov a možných výhod vyplývajúcich z jednotnej kŕmnej dávky počas celej fázy zasušenia a prípravy na pôrod. Dávka sa často označuje ako Goldilock / zlatá / slamená dávka.

Správna výživa teliat: popri intenzite napájania nezabudnite na bachor

Základom potenciálu vysokej úžitkovostti je odchov teliat. Intenzita napájania a vývoj bachora sú dôležitými faktormi. Prečítajte si, aký význam pritom zohráva vyvážená kŕmna dávka.
 

Ako znížiť výskyt salmonel v chove ošípaných


Pomocou dôsledných opatrení v oblasti hygieny a kŕmenia možno dodržiavať predpisy proti salmonelám a stav salmonely možno optimalizovať ako marketingové kritérium.
 

Nosnice – ako zabrániť tepelnému stresu v lete

Optimálna teplota pre nosnice pri podlahovom chove je 18 - 22 °C. Ak chceme zabrániť poklesu úžitkovosti vplyvom tepelného stresu, mali by sme vykonať dostatočné opatrenia.

Tepelný stres – predchádzajte poklesu mliečnej úžitkovosti a zhoršeniu zdravia a plodnosti

V letných mesiacoch pri vysokých teplotách okolia a často aj pri vysokej vlhkosti vzduchu dostáva zabrať nielen mliečna úžitkovosť  ale aj zdravie a plodnosť dojníc. Chovateľ  však môže tepelnému stresu v letnom období cielene predchádzať.

Zásobenie mledzivom - základ úspešného odchovu teliat

Tri najdôležitejšie zásady zásobenia mledzivom sú: „rýchlo - v dostatočnom množstve – vo výbornej kvalite“

Kto si tieto pravidlá zoberie k srdcu, vytvorí pre teľatá základ rýchleho a zdravého vývoja.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348