ISF SCHAUMANN VÝSKUM

Stály dialóg medzi výskumom a praxou – tak znie základná myšlienka, ktorá sprevádza spoločnosť SCHAUMANN už od obdobia jej založenia.Táto myšlienka viedla v roku 1984 k vzniku výskumnej spoločnosti Irene Schaumann Forschungsgesellschaft mbH. V priebehu jej viac ako 25-ročnej existencie sa dnešná výskumná spoločnosť ISF SCHAUMANN FORSCHUNG vypracovala v rámci spoločnosti SCHAUMANN na samostanú jednotku s pracoviskami v Pinnebergu a vo Wahlstedte.

 

Od prvého nápadu až po konečný produkt

 

Tím odborníkov z oblasti poľnohospodárstva pripravuje na základe najnovších poznatkov vedeckého výskumu optimálne koncepty výživy a konzervácie krmív.
Úzka spolupráca s produktovým manažmentom spoločnosti SCHAUMANN so sídlom v Pinnebergu garantuje úspešnú spätnú väzbu so zákazníkom.

 

Pokus - in vitro a in vivo

 

Špecializovaní odborní pracovníci výskumného strediska Wahlstedt sa koncentrujú na chemické a mikrobiologické laboratórne analýzy a pokusy.


Miestne prepojenie ISF s pokusným strediskom Hülsenberg umožňuje testovanie produktových inovácií v kontrolovaných podmienkach priamo v praxi. Široké spektrum výskumu zahrňuje rozbory krmív, pokusy týkajúce sa konzervovania krmív a taktiež pokusy z oblasti silážnej techniky, náhradiek mlieka a kŕmnych kyselín.

 

Špeciálne účinné látky a výrobné koncepty firmy SCHAUMANN

 

SCHAUMANN profituje z výskledkov výskumnej spoločnosti ISF formou špeciálne vyvinutých účinných látok a nových produktových konceptov. Výsledkom úspešnej výskumnej práce sú vlastné, v EÚ povolené probiotiká, biologické silážne konzervanty, špeciálne produkty TMR na výživu hovädzieho dobytka, koncept náhradiek mliek, mliečnych zmesí a účinných kŕmnych kyselín.

 

Výskumná mikrobiologická jednotka

 

Od začiatku roku 2006 spolupracuje výskumná spoločnosť ISF v oblasti mikrobiológie so spoločnosťou LACTOSAN, ktorá je zároveň súčasťou koncernu. Prostredníctvom výskumnej jednotky spoločnosti LACTOSAN vzniká možnosť prístupu k ďalším laboratórnym zariadeniam a spolupráce s tímom skúsených mikrobiológov.

 

webová stránka

 

webová stránka

 

webová stránka