Výsledky výskumu - Silážovanie & hygiena krmiva

Haus Riswick predstavuje nové výsledky pokusov v konzervácii CCM

Použitie Bonsilage CCM ponúka mnoho výhod. Popri vynikájúcej chutnosti, stráviteľnosti a už zmienenej lepšej aeróbnej stabilite (DLG-známka kvality 2) presvedčujúci pomer ceny a kvality produktu.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348