Výsledky výskumu

Pokus na Univerzite Göttingen potvrdzuje vysokú účinnosť TIRSANA SPEZIAL na stabilizáciu laktácie

Aktuálne pokusy Univerzity  Göttingen (Jöring, 2014) potvrdzujú vysokú účinnosť TIRSANA SPEZIAL na stabilizáciu metabolizmu a laktácie.

Monoglyceridy - mastné kyseliny so špeciálnym účinkom

Monoglyceridy majú široké spektrum pôsobnosti a preukázateľne prispievajú k regulácii a inhibícii grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií v tráviacom trakte zvierat.

Pokus na FH Bingen potvrzuje vynikajúcu účinnosť PROVITA LE vo výžive teliat

Aktuálny pokus na Vysokej škole FH Bingen jednoznačne potvrdzuje účinok probiotika na odchov teliat PROVITA LE. Pomocou PROVITA LE sa v pokusnej skupine podarilo výrazne zvýšiť denné prírastky, zlepšiť konverziu krmiva a celkový zdravotný stav teliat.

Pokus s CERAVITAL potvrdzuje zvýšenie úžitkovosti v začiatočnej fáze odchovu prasiat

CERAVITAL významne podporuje trávenie v náročnej začiatočnej fáze odchovu prasiat. Tento pozitívny efekt sa prejavoval počas celého obdobia pokusu, čo potvrdzuje aj o 14 g vyšší denný prírastok (3 %) a o 2,1 % lepšia konverzia krmiva.

Haus Riswick predstavuje nové výsledky pokusov v konzervácii CCM

Použitie Bonsilage CCM ponúka mnoho výhod. Popri vynikájúcej chutnosti, stráviteľnosti a už zmienenej lepšej aeróbnej stabilite (DLG-známka kvality 2) presvedčujúci pomer ceny a kvality produktu.

Účinok MCFA na parametre úžitkovosti v odchove prasiat

Výsledky potvrdzujú potenciál strednoreťazcových mastných kyselín (MCFA) ako alternatívnu formu na zlepšenie úžitkovosti v odchove prasiat. Aj vysoká úroveň úžitkovosti sa dá ešte zvýšiť.  

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348