Keby Ste neprišli k nám ako poradca v lete v roku 2016, dnes by som už svine nechoval!

Takto ma privítal predseda Kluknavská mliekáreň - obchodno - odbytové družstvo na východe Slovenskej Republiky, Ing. Václav Fabrici, pri našom poslednom stretnutí. Povedal to po tom, ako mal možnosť zistiť a vidieť, že sa dajú zlepšiť a stále zlepšovať výsledky v chove ošípaných aj v ich regióne.

 

Je pravda, že ide o menší chov s počtom chovaných prasníc 55-60 ks, ale ide o stále existujúci, a hlavne nezrušený chov. Na farme, ktorá je aj šľachtiteľským chovom, sa chovajú ošípané dvoch plemien: Biela ušľachtilá a Pietrain. Vieme pritom, že na družstve sa nachádza aj ekologický chov dojníc a oviec. Treba sa priznať, že v predchádzajúcom období mal tento chov ošípaných podpriemerné výsledky napriek tomu, že technologické vybavenie farmy je na solídnej úrovni: moderné pôrodné boxy, automatický systém kŕmenia gravidných prasníc a počítačovo riadený systém mokrého kŕmenia vo výkrme od renomovaného výrobcu. Vďaka mokrému typu kŕmenia máme možnosť zakomponovania čerstvej tekutej srvátky do kŕmnej dávky pre výkrmové ošípané.

 

Samozrejme, aj to má svoje limity, ale myslím si, že sme to úspešne zvládli. Nakoniec táto farma neskončila ako mnohé iné v SR... Počet prasníc na Slovensku predstavovalo aj vyše 100 000 kusov, pritom aktuálne je ich okolo 32-35 000 s prakticky minimálnou tradičnou domácou produkciou. Navyše z tohto počtu vlastnia a chovajú zahraniční investori minimálne 20 000 kusov prasníc na vyššej chovateľsko-manažérskej úrovni. Len malý počet slovenských farmárov im dokážu konkurovať, ale nájdu sa aj takí...

MVDr. Balázs Kósa, PhD.

Funkcia: špeciálny poradca ošípané

Telefón: 0908 628 834