Ražná siláž sa RS Bottovo osvedčila – aj vďaka inokulantu BONSILAGE FORTE od SCHAUMANN

Pri silážovaní spolupracujú so SCHAUMANN SLOVENSKO už viac ako 20 rokov. Najnovším trendom v zabezpečení kvalitných krmív pre vysokoprodukčné dojnice je silážovanie zelenej raže pomocou inokulantu BONSILAGE FORTE. Pár dní pred otvorením ražnej siláže z novej úrody sme sa vybrali do Bottova, kde nás okrem odborného poradcu SCHAUMANN Ing. Jozefa Stopku privítali aj podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti Roľnícka spoločnosť Bottovo Mgr. Miroslav Juríček a hlavný agronóm Ing. Ferdinand Bodor.

 

Ako správne predpokladáte, predmetom nášho záujmu boli prvé skúsenosti tunajších chovateľov a pestovateľov s pestovaním, silážovaním a skrmovaním zelenej raže. Ako prvý sa ujal slova Ing. Bodor. Prvým špecifikom raže pestovanej na kŕmne využitie je podľa jeho slov skoršia sejba. Rozdiel oproti raži pestovanej na zrno je spravidla 14-15 dní. Pri kŕmnej raži sa používa vyšší výsevok ako pri raži na zrno (180-200 kg/ha namiesto 130-150 kg/ha). Samozrejmosťou je použitie moreného osiva. Hnojenie plôch pred sejbou raže sa v podstate v ničom nelíši od variantu pestovaného na zrno. Pred sejbou sa aplikuje do pôdy hnojovica, ktorá sa zapracúva do hĺbky 15-20 cm. Osvedčilo sa aj použitie štartovacej dávky močoviny. Na jar sa podľa Ferdinanda Bodora nesmie vynechať regeneračná dávka a neskôr ani produkčná dávka dusíka. Tu vstúpil do debaty aj Ing. Stopka. Šetriť na hnojivách nemá podľa jeho slov zmysel. Šetričom sa to vypomstí hneď dvakrát. Po prvýkrát v nízkej úrode zelenej hmoty a po druhýkrát v nedostatočnom obsahu rozhodujúcich živín (najmä dusíkatých látok). V Bottove si však podľa Jozefa Stopku veľmi dobre uvedomujú tieto riziká. Sú viac než skúsení pestovatelia poľných plodín. Sú totiž pestovateľmi osív, takže dodržiavanie agrotechnickej disciplíny je pre nich samozrejmosťou. Intenzívna produkcia osív obilnín v tomto podniku limituje plochy pre pestovanie krmovín. Aj preto sa v Bottove rozhodli pestovať raž na zeleno. Poskytuje totiž relatívne istý výnos vysoko hodnotnej zelenej hmoty, siláž z ktorej je veľmi cenným zdrojom živín a pomáha preklenúť nepriaznivé obdobia, súvisiace s tepelným stresom dojníc. Tento fakt vystupuje do popredia najmä v rokoch, keď dochádza k výpadkom produkcie lucernových siláží. Prakticky ešte v danom roku sa dá situácia zmierniť jesenným výsevom raže. V neposlednom rade po skorom zbere raže na zeleno je možné zasiať na parcele ďalšiu plodinu, čo zvyšuje intenzitu výroby z jednotky plochy. Ako alternatíva prichádza do úvahy sója, resp. kukurica na siláž. Presne v tomto poradí to v Bottove aj vyskúšali. Vlani dopestovaná sója mala nižšiu úrodu ako býva zvykom na tunajších parcelách (2 namiesto 3 t/ha). Mgr. Juríček a Ing. Bodor vidia za tým najmä fakt, že sója bola siata do pôdy upravenej hĺbkovým kypričom (do 15 cm hĺbky), čo zosilnilo efekt sucha v čase sejby, ktorá prebehla 10-15 dní po zbere raže. Našťastie, sója dostala vlahu z nebies v neskoršom období. Po zbere sa sója realizovala ako bežná trhová plodina. Aj preto už tento rok zasiali následnú plodinu (kukuricu) do strniska pomocou špeciálnej sejačky. Časový odstup od zberu raže bol 8 dní. Z fotografie, ktorú sme zhotovili v deň našej návštevy vidieť, že kukurica vzišla veľmi dobre aj napriek suchšiemu počasiu. FAO tejto kukurice je 380 a 390.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348