Správna výživa teliat: popri intenzite napájania nezabudnite na bachor


Základ vysokého potenciálu úžitkovosti jalovíc, dojníc a výkrmových býkov sa vytvára už v odchove teliat, pričom je dôležitá hlavne intenzita napájania. Nesmie sa však pritom zabudnúť na podporu vývoja bachora.

 

 

Potreba energie a bielkovín je u teliat už od 3.týždňa života vyššia ako obsah týchto živín v mliečnom nápoji pripravenom z 1 kg mliečnej kŕmnej zmesi na kus a deň.

 

Dlhé seno ako krmivo pre teľatá je nepostačujúce

 

Zatiaľ čo sa skôr k mliečnemu nápoju predkladalo teľatám predovšetkým dlhé seno, dnes už vieme, že teľatá z dôvodu nedostatočne vyvinutého bachora využijú zo sena len veľmi málo živín. Súčasne sa bachor pri kŕmnej dávke z mlieka a sena nevyvíja tak rýchlo ako pri skrmovaní jadrového krmiva (pozri "Obrázky bachora").

 

Jadrové krmivo pozitívne ovplyvňuje vývoj bachorových klkov

 

V priebehu času mnohé potvrdili, že jadrové krmivo podporuje rozvoj bachora. Predovšetkým butyrát a propionát, ktoré vznikajú pri trávení skrmovanej jadrovej zmesi, chemicky stimulujú rast bachorových klkov (pozri "Obrázky bachora").
 

Suchá TMR zabezpečuje výživu teliat a zdravie bachora

 

Aj napriek pozitívnemu účinku jadrového krmiva na vývoj klkov, je nutné dodržiavať základné pravidlá pre zachovanie zdravia bachora. Kŕmna dávka zložená len z jadra a mlieka môže viesť k acidózám a hnačkám teliat. Optimálna kŕmna dávka preto obsahuje suché, krátko rezané objemové krmivo.
 

Objemné krmivo vo forme krátkej rezanky


Úprava komponentov objemového krmiva je rozhodujúca. V podnikoch sa už niekoľko rokov úspešne miešajú do suchej TMR popr.TMR pre teľatá objemové krmivá ako seno, lucerna alebo slama. Pritom sa jedná o krátko rezanú hmotu, pokiaľ možno zbavenú prachu.
 

Výhodou suchej TMR je čistota kŕmneho žľabu a vyšší príjem krmiva

 

Suchá TMR má výhodu, že sa lepšie udržuje hygiéna kŕmneho žľabu. Pri vysokom obsahu sušiny sa nevytvárajú mazľavé vrstvy. V pokusoch, napr. na FH Bingen, sa preukázalo, že príjem krmiva v podobe suchej TMR pre teľatá sa v porovnaní s oddeleným predkladaním siláže a jadrového krmiva významne zvýšil. Primerane  sa zvýšila aj úroveň prírastkov teliat (pozri graf "Pokus").

 

Príprava suchej TMR  - do zásoby alebo denne čerstvá a flexibilná
 

Suché komponenty možno v miešacom voze namiešať do zásoby a uskladniť do vakov. Ak pridávame melasu (cca 5%),  je nutná stabilizácia pomocou kyselín. Ďalším variantom je každý deň čerstvo namiešaná zmes, napr. v miešačke na betón. Počas krátkej doby je možné vyrobiť homogénnu hmotu. Výhodou tejto varianty je bezproblémová zmena zloženia TMR pomocou postupnej zmeny krmív. Flexibilné je tiež pridávanie komponentov s cieľom zlepšenia kvality, pričom sa netreba obávať druhotného zahrievania.
 

Bachorové klky pri skrmovaní rôznych kŕmnych dávokBachorové klky u teliat vo veku 6 týždňov; vľavo: KD – mlieko + seno; vpravo: KD-mlieko + jadrová zmes (PennState University, 2000)

Pokus – príjem krmiva pri použití suchej TMRSuchá TMR zvyšuje príjem krmiva teliat

Zostavená suchá TMR


Suchá TMR pre teľatá sa väčšinou skladá z objemového krmiva, vysokohodnotného jadrového a minerálneho krmiva. Približne vo veku 3 až 4 týždňov sa pridáva kvalitná kukuričná siláž.

 

Optimálna receptúra

 

 

   podiel sušiny

objem (napr. vedro)

 slama  1  1
 kukuričná siláž  1  1
 jadrové krmivo  2  0,5
 minerálne krmivo 0,04  

 

Ďalšie informácie ohľadom receptúry a použitia minerálnej zmnesi pre teľatá Vám poskytnú odborní poradcovia firmy Schaumann.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348