Biologické silážne konzervanty


Kliknutím na jednotlivé kategórie získate podrobnejšie informácie o jednotlivých výrobkoch pre konkrétny druh a kategóriu chovu hovädzieho dobytka.

Lucerny, ďateliny, trávy

Bonsilage Forte


Homofermentatívne baktérie mliečneho kvasenia s priamym účinkom na inhibíciu klostrídií pri nižšom obsahu sušiny v silážnej hmote.

Bonsilage Alfa


Homo- a heterofermentatívne baktérie mliečneho kvasenia na silážovanie leguminóz

Bonsilage Plus


Homo- a heterofermentatívne baktérie mliečneho kvasenia na silážovanie hmoty so stredným a vyšším obsahom sušiny.