BONSILAGE SPEED G – Praktické výsledky potvrdzujú merateľne rýchlejšiu fermentáciu silážnej hmoty

04.07.2017 -


BONSILAGE SPEED G

BONSILAGE SPEED G - inovatívny silážny konzervant spoločnosti SCHAUMANN na skrátenie doby fermentácie siláže je na trhu od jari 2017. Silážny konzervant pre trávne, ďatelinové,  lucernové siláže a siláže zelenej raže umožňuje otvorenie silážnej jamy už po 2 týždňoch po zasilážovaní  bez toho, aby sa silážna hmota pokazila alebo zahriala.


Výskumná spoločnosť ISF Schaumann Forschung vyhodnotila prvé analýzy 1. kosby roku 2017 zo všetkých regiónov Nemecka. Tieto siláže sa otvorili už po 14 dňoch. Všetci farmári chvália okrem vysokej stability po krátkej fermentačnej dobe najmä dobrú vôňu siláže. Laboratórne výsledky tiež potvrdzujú tento fakt: priemerne 8,8% kyseliny mliečnej a 2,12% kyseliny octovej v sušine a veľmi nízka hodnota pH na úrovni  4,15 sú dôvodom vysokej stability siláže už po 14 dňoch.


BONSILAGE SPEED G dokázal, že táto jedinečná kombinácia kmeňov mliečnych baktérií, obsahujúcich Lactobacillus diolivorans, zaručuje merateľne rýchlejšiu fermentáciu silážnej hmoty.


Ďalšie informácie získate u odborných poradcov alebo priamo v centrále  firmy SCHAUMANN:

SCHAUAMNN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6241 0345

fax: +421 2 6241 0348

e-mail: schaumann@schaumann.sk

www.schaumann.sk

Stiahnite si graf - BONSILAGE SPEED G: fermentačné kyseliny a hodnota pH

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348

 

BONSILAGE. Merateľne vyššia kvalita krmiva.

www.bonsilage.de

Výskum silážnych konzervantov -  európsky silážny konzervant č. 1