Merateľne vyššia kvalita krmiva

21.03.2017 -


Koncept silážnych konzervantov BONSILAGE

Nový koncept BONSILAGE BASIC, SPEED a FIT vďaka špeciálnym kmeňom baktérií mliečneho kvasenia ponúka vhodný silážny konzervant pre každú oblasť silážovania.

 

Produkty BONSILAGE BASIC poskytujú merateľne vyššiu kvalitu krmiva. Optimalizujú proces fermentácie, stabilizujú siláž a zvyšujú množstvo bypass proteínu (UDP) v siláži (viď obrázok 1). Úžitkovosť z objemového krmiva sa zvyšuje.

 

Silážne konzervanty BONSILAGE SPEED dokážu sfermentovať silážnu hmotu výrazne rýchlejšie. Obsahujú nový kmeň baktérií mliečneho kvasenia  L. diolivorans. Už po 2 týždňoch možno skrmovať energeticky bohatú a veľmi dobre aeróbne stabilnú siláž (viď obrázok 2).

 

Silážne konzervaty BONSILAGE FIT zabezpečujú merateľne vyššiu pohodu kráv. V siláži sa vytvorí viac kyseliny octovej a propylénglykolu s veľmi dobrou aeróbnou stabilitou (viď obrázok 3). Riziko ketózy a acidózy klesá.

 

Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.bonsilage.de, prostredníctvom odborných poradcov firmy Schaumann alebo priamo v spoločnosti

SCHAUAMNN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6241 0345

fax: +421 2 6241 0348

e-mail: schaumann@schaumann.sk

www.schaumann.sk

Download Abbildungen BONSILAGE

Produktový koncept BONSILAGE
Graf: Katšia fermentácia
Graf: Viac pohody pre dojbice

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348

 

BONSILAGE. Merateľne vyššia kvalita krmiva.

www.bonsilage.de

Výskum silážnych konzervantov -  európsky silážny konzervant č. 1