Odchov teliat – vyššie denné prírastky pomocou Aminotrace - bis lyzinátov

25.10.2017 - Nové výsledky pokusu potvrdzujú účinok


 

SCHAUMANN používa výhradne nové bis-lyzináty medi a zinku vo všetkých náhradkách mlieka. Inteligentná a moderná kombinácia doplnkových látok podporuje odchov vysokoúžitkových a zdravých jedincov.


Inovatívne Aminotrace - bis-lyzináty kombinujú stopové prvky meď a zinok s prvou limitujúcou aminokyselinou lyzínom. To zaručuje optimálnu dostupnosť stopových prvkov. Tým sa zvyšuje účinnosť krmiva  a zlepšuje imunitný systém.


Nové experimenty v pokusnom stredisku Hülsenberg účinne demonštrujú účinnosť Aminotrace - bis - lyzinátov medi a zinku. V 8-týždňovom pokuse (skrmovanie mliečneho nápoja) boli teľatá rozdelené do dvoch skupín. Kontrolná skupina dosiahla denné prírastky 913 g / deň, zatiaľ čo skupina, ktorá dostávala náhradu mlieka s Aminotrace bis-lyzinátmi, vykazovala v porovnaní s kontrolnou skupinou zvýšenie prírastkov o viac ako 4% (952 g / deň).


Pridanie Aminotrace-bis-lyzinátov tiež zlepšilo využitie energie v období napájania o 7,5%. Kontrolná skupina potrebovala 21,5 MJ ME energie na kilogram prírastku, zatiaľ čo teľatá, ktoré dostávali Aminotrace-bis-lyzináty, spotrebovali len 20 MJ ME na kg prírastku.

 

Ďalšie informácie získate u odborných poradcov alebo priamo v centrále  firmy SCHAUMANN:

 

SCHAUAMNN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6241 0345

fax: +421 2 6241 0348

e-mail: schaumann@schaumann.sk

www.schaumann.sk

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348