Certifikáty kvality

Značky kvality ako napríklad GMP+ a ISO potvrdzujú dodržiavanie základných kvalitatívnych požiadaviek spoločnosti SCHAUMANN, preverené nezávislými inštitúciami. Pre spoločnosť ale aj pre zákazníkov a poľnohospodárov sú dôležitým merítkom v kvalitatívnom reťazci  výroby potravín.

GMP+ Feed Safety Assurance

GMP+ Feed Safety Assurance  (GMP + FSA) je medzinárodná schéma na zabezpečenie bezpečnosti krmív pre zvieratá vo všetkých častiach krmivového reťazca.
Pre spoločnosť SCHAUMANN je GMP + FSA platnou normou na výrobu kŕmnych zmesí, premixov a aj pre obchodovanie s týmito produktami, ktorú potvrdzujú každoročné audity. GMP + je uznaný QS, A-feed, ISO a  HACCP.

 

K databáze GMP+ FSA

 

GMP+ Zertifikat - Schaumann Agri International GmbHGMP+-Zertifikat - H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbHGMP+-Zertifikat - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGFreiwillige "ohne Gentechnik"-Konformität

„Bez GMO“ podľa štandardu VLOG: Spoločnosť ABCERT AG každoročne certifikuje krmivá spoločnosti SCHAUMANN v súlade s dodržiavaním  zákona o implementácii genetických technológií ES  a s výrobným a testovacím štandardom „bez GMO“ spoločnosti „Verband ohne Gentechnik eV (VLOG)“.

eko certifikát

certifikované ABCERT AG „bez GMO“ podľa štandardu VLOG Standard - H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH


certifikované ABCERT AG „bez GMO“ podľa štandardu VLOG Standard - H. Wilhelm Schaumann GmbH

 

 


SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348