Pokus na FH Bingen potvrzuje vynikajúcu účinnosť PROVITA LE vo výžive teliat


Pokus s PROVITA LE: Denné prírastky v g

Aktuálny pokus na Vysokej škole   FH Bingen jednoznačne potvrdzuje účinok probiotika na odchov teliat PROVITA LE. Pomocou PROVITA LE sa v pokusnej skupine podarilo výrazne zvýšiť denné prírastky, zlepšiť konverziu krmiva a celkový zdravotný stav teliat. 

 

 

 

 

Priebeh pokusu

 

Do pokusnej a kontrolnej skupiny bolo zaradených 80 ks býčkov plemena Fleckvieh vo veku 14–21 dní. Teľatá dostávali po dobu 7 týždňov rovnaký mliečny nápoj.  Mliečna kŕmna zmes pre pokusnú skupinu obsahovala probiotikum PROVITA LE. 1 l mliečneho nápoja vznikol namiešanáim 125 g mliečnej kŕmnej zmesi a vody. Maximálny príjem nápoja sa pohyboval na úrovni 8 litrov.  Teľatá sa začali postupne odstavovať vo veku  6 týždňov. K voľnému odberu bola k dispozícii  suchá kŕmna zmes TMR pre odchov teliat.

 

Získané údaje

 

V rámci pokusu sa zaznamenávali nasledovné údaje:  príjem krmiva na kus a deň, príjem nápoja na kus a deň, potreba suchej TMR na týždeň a skupinu. Hmotnosť jednotlivých teliat sa zisťovala pomocou prechodnej digitálnej váhy. Hodnotenie zdravotného stavu sa vykonávalo na základe subjektívneho posúdenia teliat pri každodennej kontrole.

 

Výsledok: vyššie denné prírastky

 

Pomocou PROVITA LE sa počas pokusu dosiahol vyšší denný prírastok. V oboch skupinách bola začiatočná hmotnosť skoro na rovnakej úrovni - 63 kg resp. 63,1 kg. Po 56 dňoch dosiahla kontrolná skupina hmotnosť na úrovni 108,1 kg. Konečná hmotnosť v pokusnej skupine s PROVITA LE bola o 5,1 kg vyššia. Denný prírastok sa zvvýšil o 90 g, t.j. o 11,1 % z 805 g na 895 g. Hoci bol v prvých týždňoch pokusu príjem mliečneho nápoja rovnaký a príjem suchej TMR ešte veľmi nízky, teľatá z pokusnej skupiny dosiahli už v tomto časovom úseku  výrazne vyššie prírastky (viď graf).

 

Výsledok: lepšia konverzia krmiva

 

Teľatá v pokusnej skupine prijímali počas mliečnej fázy a v náväznosti na ňu o 5,8 % iac více suchého krmiva. Na základe príjmu sušiny a denných prírastkov sa vypočítala potreba energie z prijatého krmiva na kg prírastku. Teľatá v pokusnej skupine síce prijalli o 5,8% viac TMR ale nakoľko ich prírastok bol vyšší o 11,1 %, znížila sa spotreba energie z 27,6 MJ ME/kg prírastku  o 8,0 % na 25,4 MJ ME/kg prírastku (viď graf).

 

Výsledok: lepší zdravotný stav

 

Zdravotný stav bol celkovo dobrý. Aj napriek tomu v kontrolnej skupine ochorelo 17 teliat na hnačky a následne boli ošetrené veterinárnym lekárom. V pokusnej skupne na hnačky ochorelo len 7 teliat. Pri posúdení výkalov v prvých dvoch týždňoch sa v porovnávaných skupinách nezaznamenali žiadne rozdiely.

 


Efektívnosť krmiva a denné prírastky s PROVITA LE

 

Zhrnutie

 

Teľatá kontrolnej skupiny bez prídavku probiotika PROVITA LE by potrebovali približne o 6 dní viac na to, aby dosiahli rovnakú hmotnosť ako teľatá  pokusnej skupiny. Tým, že kŕmenie teliat bez probiotika PROVITA LE spôsobuje vyššiu spotrebu krmiva a o týždeň dlhší odchov, sú s tým spojené aj vyššie náklady. Ďalší nákladový faktor predstavuje veterinárne ošetrenie. Výsledky pokusnej skupiny potvrdzujú veľký prínos probiotika PROVITA LE v oblasti zlepšenia úžitkovosti. Teľatá sú zdravšie, pričom sa vyvíjajú rýchlejšie a vyrovnanejšie.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348