Monoglyceridy - mastné kyseliny so špeciálnym účinkom


Zaradenie strednereťazcových mastných kyselín (MCFA) do krmiva sa osvedčilo najmä vďaka stabillizácie zdravorného stavu a úžitkovosti zvierat počas náročnej fázy výživy. Ďalším stupňom vývoja MCFA sú monoglyceridy (MCM), ktoré dosahujú ešte výraznejší účinok pri inhibícii rastu baktérií v črevnom trakte. SCHAUMANN využíva tieto nové poznatky a výhody MCM uplatňuje vo svojich produktoch.

 

 

Monoglyceridy (MCM) potláčajú nežiaduce mikroorganizmy

 

Monoglyceridy majú široké spektrum pôsobnosti a preukázateľne prispievajú k regulácii a inhibícii grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií v tráviacom trakte zvierat. Napadajú ochranné púzdro (bunkovú membránu) baktérií a zároveň narušujú metabolické procesy  ako aj vnútrobunkový obranný systém.

 

Na základe inhibície patogénnych kmeňov dochádza v rámci črevnej mikroflóry k podpore priaznivých baktérií. Monoglyceridy úspešne potláčajú predovšetkýn grampozitívne baktérie ako napr. klostrídie, streptokoky a stafylokoky, ktoré sú všeobecne dôsledkom stabilnej a silnej mureínovej vrstvy maximálne robustné a odolné.

 

Monoglyceridy – špeciálne formy strednoreťazcových mastných kyselín

 

Monoglyceridy (MCM) vznikajú vtedy, ak sa strednoreťazcová mastná kyselina (MCFA) pri esterifikácii  naviaže na glycerín (schéma 1). Účinky jednotlivých monoglyceridov možno usmerňovať a dokonca ich zvyšovať cieleným výberom a kombináciou.

 

 

 


Schéma 1: Schematické znázornenie molekuly strednoreťazcových mastných kyselín (MCFA) a ich monoglyceridov (MCM)

Spôsob účinku pomocou preniknutia do bunky a narušenia procesu látkovej výmeny

 

Schéma 2 znázorňuje priebeh pôsobenia. Bunka molekulu MCM na základe jej fyzikálnochemických vlastností ľahko absorbuje. Zároveň se zvyšuje priestupnosť bunkovej steny a mení sa jej štruktúra. V bunke potom enzýmy narušujú spojenie medzi glycerínom a mastnou kyselinou. Dôsledkom je pokles hodnoty pH, potom nastupuje inhibičný proces.

Uvoľnená mastná kyselina naruší metabolickú rovnováhu  a bunkovú DNA. Patogénne bektérie nie sú schopné ďalšieho vývoja, nakoľko monoglyceridy (MCM) inhibují k tomu potrebné mechanizmy.

 

 

 


Graf 2: Schematický účinok monglyceridov (MCM)

Výhody MCM: ich efektívnosť a pozitívne vlastnosti krmiva

 

MCM sú bez chuti a zápachu, na základe ich polarity ich možno emulgovať a dokonca aj v prostredí s neutrálnym pH a v malých množstvách sú veľmi účinné. Na zastavenie rastu najmä grampozitívnych baktérií stačia už malé množstvá tejto účinnej látky. Neutrálna vôňa prispieva  k veľmi dobrému príjmu zvieratami. Príjem krmiva tým nie je nepriaznivo ovplyvnený. To umožňuje väčšiu flexibilitu dávkovania.

 

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348

 

 

K produktom

Produktbereich Sauen