Seminár pre chovateľov ošípaných

28.11.2019 hotel Tenis, Zvolen


Chovateľov ošípaných pozývame na 7. ročník odborného seminára s prednáškami:

 

Komplexné riešenia vo výžive do konca odchovu v praxi

MVDr. Balázs Kósa, PhD. – veterinárny lekár
špeciálny poradca SCHAUMANN SLOVENSKO

 

Kolibacilózy u ošípaných v praxi

MVDr. Július Sátor – súkromný veterinárny lekár

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

 

Ako napredovať s produkciou z manažérskeho hľadiska (preklad do slovenčiny)

Tibor Csíkász – vedúci chovov ošípaných

First Farms Group


MVDr. Balázs Kósa, PhD.

Funkcia: špeciálny poradca ošípané

Telefón: 0908 628 834

 

Pozvánka na seminár

28.11.2019 - hotel Tenis, Zvolen