PROVITA LE – SCHAUMANN - probiotikum pre teľatá


PROVITA LE je kombináciou dvoch vysokoúčinných kmeňov baktérií mliečneho kvasenia. Potlačuje patogénne organizmy a posilňuje priaznivú mikroflóru v črevom trakte teliat.

 

PROVITA LE obsahuje dva účinné kmene baktérií mliečneho kvasenia

 

Probiotikum PROVITA LE bolo vyvinuté vo výskumnom a vývojovom stredisku firmy SCHAUMANN. Tvorí ho ideálna kombinácia dvoch aktívnych kultúr: Enterococcus faecium a Lactobacillus rhamnosus. Kmene sa aj napriek rozdielnemu pôvodu, vzhľadu, vývoju a metabolizmu navzájom podporujú v raste a pozitívne sa dopĺňajú vo svojich metabolických aktivitách. Oba kmene boli izololované z prirodzených zdrojov potravy. Nie sú geneticky modifikované.

 

PROVITA LE posilňuje črevnú mikroflóru a inhibuje nežiadúce mikroorganizmy

 

V počiatočnej fáze dochádza k rozsiahlemu pomnoženiu oboch kmeňov baktérií mliečneho kvasenia, a tým k rýchlej kolonizácii na celom povrchu črevnej sliznice. Potlačené sú patogénne kmene ako napr. Escherichia coli a koliformné kmene.
Mikrobiologická analýza u teliat potvrdzuje zvýšenie enterokokov v lačníku (jejunum) na niekoľkonásobok východiskovej hodnoty. Tento efekt sa tiež prejavuje v slepom čreve (caecum) a v menšej miere v tračníku (colon). Dochádza k mnohonásobnému zvýšeniu grampozitívnych anaeróbnych mikroorganizmov ako sú napr. bifidobaktérie a eubaktérie.

 

Lepší zdravotný stav a vyššia úžitkovosť - vývoj teliat je rýchlejší a rovnomernejší

 

 

Vďaka použitiu probiotika PROVITA LE sa zvyšuje príjem objemových a jadrových krmív nielen v priebehu mliečnej výživy ale aj v odchove teliat. Teľatá dobre rastú a sú zdravé. Dochádza k celkovej podpore imunitného systému a posilneniu zdravotného stavu teliat. Výsledkom je vyššia úroveň úžitkovosti (tabuľka 1 a 2, graf 1).

 
SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348