SCHAUMA OMNI-S – Pokus vykonaný v praktických podmienkach s 300 prasnicami potvrdzuje zlepšenie plodnosti a vitality


Použitie SCHAUMA OMNI -S prináša výrazné zvýšenie úžitkovosti

Odozvy z praxe potvrdzujú:

Vďaka SCHAUMA OMNI-S sa vyskytuje menej popôrodných ochorení. Pozitívnym prínosom tohto produktu sú intenzívnejšie prejavy  ruje a lepšie zabrezávanie. Účinky SCHAUMA OMNI-S boli zdokumentované v ďalšom pokuse vykonanom v praktických podmienkach.

 

 

 

 

Popis pokusu

 

Do pokusu bolo zaradených 300 ks prasníc, ktoré dostávali uvedený inovatívny doplnok sedem mesiacov (od februára do augusta),  a to  počas obdobia jalovosti a prasnosi. Do pokusnej kŕmnej zmesi sa dávkoval v podiele 3,0 %.

 

Výrazná pozitívna zmena parametrov úžitkovosti

 

Pozitívne účinky  doplnku  sa prejavili  vo výsledkoch úžitkovosti  a v zisťovaných fyziologických parametroch.  Aj počas horúcich letných mesiacov, ktoré majú negatívny vplyv na plodnosť, došlo k výraznému zvýšeniu reprodukčných parametrov. Úžitkovosť jednotlivých zvierat sa stabilizovala. Okrem toho sa u prasiat výrazne zvýšila vitalita a imunita.

 

Výsledky reprodukčných parametrov

 

Graf zobrazuje prehľad vývoja reprodukčných parametrov pred skrmovaním a po skrmovaní SCHAUMA OMNI-S. Potrebný počet zapustení na vrh sa znížil o 5,7 %. Prebiehavosť prasníc sa znížila o 46 % a počet potratov klesol o cca 46%.

 

Výsledky vitality prasiat

 

Treba zdôrazniť, že došlo k zvýšeniu počtu živonarodených prasiat o 0,47. Pomocou SCHAUMA OMNI-S  sa podarilo znížiť aj počet mŕtvonarodených prasiat.

 

Zhrnutie

 

Výsledok pokusu potvrdil pozitívne ohlasy na používanie prípravku SCHAUMA OMNI-S. Nižšia prebiehavosť prasníc znamená viac vrhov na prasnicu a  rok. Viac živonarodených prasiat vo vrhu je základom vyššieho počtu prasiat na prasnicu a rok

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348

 

 

K produktom

Produktbereich Sauen