BONVITAL – probiotická doplnková látka


BONVITAL je probiotickou alternatívou výskumu firmy SCHAUMANN na zabezpečenie úžitkovosti vo výkrme brojlerov a v chove prasiat – od prasnice až po výkrm.

 

Účinok BONVITAL

 

BONVITAL pozostáva zo živých kmeňov baktérií mliečneho kvasenia, ktoré v črevnom trakte ošípaných a hydiny tvoria ochranný biofilm. Probiotické baktérie aktívne a prirodzene menia črevnú mikroflóru zvierat.

 

BONVITAL má mnoho zdraviu prospešných výhod:

  • tvorba krátkoreťazcových mastných kyselín mení prostredie v črevnom trakte
  • hodnota pH v črevnom trakte klesá, čo pozitívne vplýva na črevné prostredie
  • v črevnom trakte dochádza k stimulácii lokálneho imunitného systému
  • zlepšuje sa absorpčná kapacita
  • pozitívny vplyv na črevnú sliznicu
  • inhibícia patogénnych kmeňov - znemožnenie ich prichytenia sa na črevnej sliznici

Pozitívny účinok probiotických baktérií sa prejaví, ak sú tieto baktérie v črevnom trakte prítomné v dostatočnom množstve – preto musí byť prísun probioticky účinných látok pravidelný.

 

Overená a potvrdená kvalita

 

 

BONVITAL je schválený na použitie v krajinách EÚ. Kmene baktérií sú mikrobiologicky presne definované. Ich vysoká stabilita a účinnosť je garantovaná.

Základom schválenia BONVITALu sú okrem iného aj výsledky účinnosti pokusov, vykonaných nezávislými inštitúciami. Taktiež sa sledujú fyzikálno-chemické vlastnosti ako je stabilita miešania a skladovania. Okrem toho sa preveruje absolútna nezávadnosť probiotických mikroorganizmov pre človeka, zvieratá a životné prostredie.

 


Vyššia hmotnosť pro odstave a vyšší príjem krmiva v odchovu prasiat pomocou BONVITAL

BONVITAL vo výžive prasiat je symbolom pre zdravé a dobre rastúce prasiatka.  Lepšia vitalita a konverzia krmiva zvyšuje efektívnosť  odchovu a vytvára optimálny predpoklad pre kvalitné výsledky vo výkrme.


Vplyv BONVITALu na straty hmotnosti prasníc pri 28- dňovom odstave

BONVITAL pozitívne pôsobí  hlavne na vývoj hmotnosti prasníc. Straty živej hmotnosti prasníc v priebehu laktácie sú nižšie ako u prasníc, ktoré  BONVITAL nedostávali.


Vplyv BONVITALu na denné prírastky (g/deň)

Pri skrmovaní probiotika  BONVITAL vo výkrme ošípaných  je v popredí zlepšenie ukazovateľo výkrmovosti. BONVITAL zvyšuje denné prírastky a zároveň podporuje  spotrebu krmiva na 1 kg prírastku.


Vyššia konečná hmotnosť výkrmu a lepšia konverzia krmiva s BONVITALom vo výkrme brojlerov

Vo výkrme brojlerov sa pozitívny účinok BONVITALu preukázal na zdravotnom stave črevného traktu. Okrem zlepšenia príjmu krmiva bola zaznamenaná  vyššia vitalita a lepší rast brojlerov.  Intenzívnejší rast a lepšia konverzia krmiva významne  ovplyvňujú ekonomiku výkrmu.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348

 

 

K produktom

Produktbereich Sauen
 

K produktom