Tipy pre manažment - Ošípané

Na margo chovu ošípaných na Slovensku

Straší nás africký mor ošípaných? Väčšinu z nás už nie, keďže málokto chová ošípané na Slovensku. Bohužiaľ ... Naša sebestačnosť čo sa týka produkcie bravčového mäsa je pritom na známej nízkej úrovni.

Ako znížiť výskyt salmonel v chove ošípaných


Pomocou dôsledných opatrení v oblasti hygieny a kŕmenia možno dodržiavať predpisy proti salmonelám a stav salmonely možno optimalizovať ako marketingové kritérium.