Výsledky výskumu - Ošípané

Monoglyceridy - mastné kyseliny so špeciálnym účinkom

Monoglyceridy majú široké spektrum pôsobnosti a preukázateľne prispievajú k regulácii a inhibícii grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií v tráviacom trakte zvierat.

Pokus s CERAVITAL potvrdzuje zvýšenie úžitkovosti v začiatočnej fáze odchovu prasiat

CERAVITAL významne podporuje trávenie v náročnej začiatočnej fáze odchovu prasiat. Tento pozitívny efekt sa prejavoval počas celého obdobia pokusu, čo potvrdzuje aj o 14 g vyšší denný prírastok (3 %) a o 2,1 % lepšia konverzia krmiva.

Účinok MCFA na parametre úžitkovosti v odchove prasiat

Výsledky potvrdzujú potenciál strednoreťazcových mastných kyselín (MCFA) ako alternatívnu formu na zlepšenie úžitkovosti v odchove prasiat. Aj vysoká úroveň úžitkovosti sa dá ešte zvýšiť.  

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348