Zavolajte nám Napíšte nám
Energie und Klima
Energia a klíma

Udržateľné šetrenie energie a klímy

Správať sa ekologicky obozretne a efektívne znamená predovšetkým zodpovedne využívať zdroje a znižovať emisie. Tento cieľ je sledovaný a implementovaný nielen v procesoch vlastnej spoločnosti, ale aj v poľnohospodárskej výrobe u zákazníka.

Znížená spotreba energie vďaka certifikovanému systému riadenia energie vo výrobniach SCHAUMANN

Pravidelná interná kontrola, ako aj externé audity a certifikácie vo výrobniach SCHAUMANN v súlade s normou DIN EN ISO 50001 zaisťujú nepretržité monitorovanie a zlepšovanie efektívneho využívania energie. V rámci systému energetického manažmentu (EnMS) sú energetické toky systematicky zaznamenávané a optimalizované v súlade s právnymi požiadavkami.

Výroba mlieka a bioplynu, šetrná ku klíme, v testačnom stredisku Hülsenberg

V spolupráci s Dolnosaskou poľnohospodárskou komorou uskutočnilo pokusné stredisko Hülsenberg bilancie skleníkových plynov výroby mlieka vrátane výroby krmív a výroby bioplynu. Tieto ukazujú silné stránky firmy z hľadiska ochrany klímy a tvoria základ pre ďalší potenciál zlepšenia.

Menej znečistenia životného prostredia vďaka použitiu vysoko využiteľných surovín

Použitie účinných látok vyvinutých firmou SCHAUMANN spôsobuje vysokú biologickú využiteľnosť rôznych živín a znižuje emisie. Výsledkom je nižšia záťaž pre životné prostredie a pozitívny vplyv na bilanciu materiálových tokov.

Používanie ekologických obalov

Pri výbere obalových materiálov spoločnosť SCHAUMANN dbá na to, aby bol materiál schválený na použitie vo výžive zvierat a rastlín a aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia. To dosahujeme na jednej strane vrátením obalov do výrobného cyklu. Na druhej strane je materiál recyklovaný prostredníctvom Zeleného bodu/Green Dot.