Zavolajte nám Napíšte nám
Hühner

Produkty pre hydinu

Produkty pre hydinu

SCHAUMANN Vám ponúka rôzne produkty pre všetky oblasti kŕmenia hydiny. V sortimente sú minerálne krmivá, špeciálne produkty  a kombinácie kyselín. Vo všetkých fázach výživy a kŕmenia nosníc, brojlerov a moriek Vám radi poradia odborní poradcovia spoločnosti SCHAUMANN.

Vysoko kvalitné krmivo je jedným z predpokladov odchovu zdravých kuričiek. Po zástave by si mali kuričky udržať svoju telesnú hmotnosť alebo v ideálnom prípade pribrať na hmotnosti.  Okrem toho sa znížením obsahu bielkovín a zvýšením obsahu vlákniny trénuje príjem krmiva.  Optimalizovaný prísun živín na začiatku znášky zabráni pokles znášky počas celého znáškového obdobia. Obsah energie kŕmnych zmesí do určitej miery ovplyvňuje denný príjem krmiva, ktorý by sa mal pohybovať v množstve od od 110 do 120 g na kus a deň.

V predaji vajec majú priania spotrebiteľov veľký význam: častým želaním sú stabilné vajcia s jednotnou farbou žĺtka. Tieto požiadavky je možné splniť použitím vysokokvalitných kŕmnych zmesí na báze obilného a sójového šrotu, uhličitanu vápenatého, sójového oleja a minerálneho krmiva spoločnoszi SCHAUMANN.

Výživa a kŕmenie zohľadnujúce potreby brojlerov tvoria základ úspešného výkrmu. Výkrm je vhodné rozdeliť na 3 fázy: fáza I (1. - 2. týždeň života), fáza II (3. - 4. týždeň života) a fáza III (od 5. týždňa života). V priebehu výkrmu dochádza k zníženiu  obsahu  bielkovín v krmive, koncentrácia energie by sa pritom mala zvýšiť. Na dosiahnutie vysokej kvality jatočného tela je dôležitý pomer aminokyselín a energie. Do krmiva je potrebné pridať dostatočné množstvo limitujúcich aminokyselín. Konverzia krmiva brojlerov sa zvyšuje so zvyšujúcou sa živou hmotnosťou.

Na dosiahnutie jatočného tela s nízkym podielom tuku je vo  výkrme moriek dôležité skrmovať kŕmne zmesi s vysokým podielom bielkovín.  Morky majú veľmi vysoké nároky na prísun aminokyselín. Z tohto dôvodu je optimalizované zloženie aminokyselín v kŕmnej zmesi veľmi dôležité na dosiahnutie vysokého denného prírastku hmotnosti, optimálnej konverzie krmiva a vysokej jatočnej výťažnosti. Požiadavky na obsah dusíkatých látok v krmive sa v priebehu výkrmu moriek znižujú, potreba energie sa však v dôsledku zvýšenia potreby na záchov zvyšuje. Pridané NSP enzýmy do kŕmnych zmesí pre výkrm odbúrajú inak nevyužiteľné uhľohydráty, čím sa  zvýši konverzia krmiva a stráviteľnosť.