Zavolajte nám Napíšte nám
Schafe

Produkty pre ovce a kozy

Produkty pre ovce a kozy

V rôznych fázach výroby sú rôzne požiadavky na zásobovanie organizmu živinami. Bahnice potrebujú v období pripúšťania kŕmnu zmes s vysokým obsahom energie. V začiatočnej fáze brezosti by mali dostávať kŕmnu zmes na úrovni pokrytia potreby záchovu. Zvýšte v tomto období prísun bielkovín. Vysokobrezé bahnice potrebujú zvýšený prísun vysoko stráviteľných živín na vývoj plodov. Doplňte objemové krmivo jadrovým krmivom, pretože kapacita príjmu krmiva je kvôli vývoju plodov nižšia. V období laktácie je potreba živín daná mliečnou úžitkovosťou.  Vo výžive plemenných baranov mimo obdobia pripúšťania treba kŕmnu dávku prispôsobiť potrebám záchovu. Počas pripúšťania je potrebné dbať na dodatočný prísun energie a bielkovín.

Kozy príjímajú krmivo celodenne. Seno a slama by preto mali byť vždy k dispozícii at libitum. Vláknina je potrebná na tvorbu mliečneho tuku. Obsah vlákniny v celkovej kŕmnej dávke by preto mal dosahovať úroveň 18%. Na začiatku brezosti kŕmenie pokrýva záchov, v neskoršom období (3-4 týždne pred obahnením) treba v krmive prispôsobiť potrebu energie. V prvých dvoch mesiacoch laktácie by bahnice k objemovému krmivu mali prijímať cca. 1,5 kg jadra.