Zavolajte nám Napíšte nám
Internationales Netzwerk
Medzinárodná prepojenosť

Medzinárodná podniková prepojenosť vytvára synergie

Založením prvej spoločnosti v roku 1938 položil H. Wilhelm Schaumann základný kameň medzinárodnej spoločností. Dnes je SCHAUMANN silnou značkou v sieti spoločností, ktoré sa špecializujú na riešenie otázok v rôznych oblastiach poľnohospodárskej výroby.

Myslíme a pracujeme prepojene - SCHAUMANN ako globálny hráč

Spoločnosť SCHAUMANN, ktorá bola založená v roku 1938 ako H. Wilhelm Schaumann GmbH, je dnes skupinou globálnych spoločností, činných vo viac ako 40 krajinách sveta.

Na základe toho neustále vznikajú nové impulzy pre výskum a vývoj, implementáciu do vysokoúčinných produktov a dôslednú kalibráciu konceptu SCHAUMANN. Jasná pridaná hodnota pre každého z našich zákazníkov. So súčasnými 16 sesterskými spoločnosťami sme otvorili medzinárodné polia pôsobnosti v Rakúsku, Švajčiarsku, Číne, Francúzsku, Taliansku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Českej republike, na Ukrajine a v Maďarsku. Spolupracujeme tiež so 40 partnerskými organizáciami.

Silný partner na vašej strane - Huelsenberg Holding

Globálne pôsobiaci Huelsenberg Holding so štyrmi rôzne orientovanými spoločnosťami vzišiel z H. Wilhelm Schaumann GmbH. V centre pozornosti je Union Agricole Holding ako zastrešujúca spoločnosť pre 25 medzinárodných spoločností pôsobiacich v poľnohospodárstve.

Už v roku 1948 založil H. Wilhelm Schaumann spoločnosť Durag Holding pre technológiu spaľovania a merania životného prostredia. Táto skupina spoločností vytvára synergie pre Enbycon Holding so zameraním na obnoviteľné energie. Biotechnologické spoločnosti sú združené v holdingu Biotic Science. Patrí sem aj Lactosan, z ktorého kompetencií SCHAUMANN profituje v oblasti biologických silážnych aditív a probiotík, ale aj Ligrana z Union Agricole Holding, zaoberajúca sa výrobou konzervačných látok doplnkových krmív na báze kyselín.

Nadácia H. Wilhelm Schaumann

V roku 1967 založil H. Wilhelm Schaumann rovnomennú nadáciu, ktorá podporuje vedecký výskum a najmä mladých akademikov pomocou štipendií, grantov, udeľovaním cien, organizovaním poľnohospodárskych vedeckých konferencií a poskytovaním financií na vedecké účely.

Najdôležitejšou udalosťou, ktorú organizuje Nadácia H. Wilhelma Schaumanna, sú „Hülsenbergské rozhovory“: nadácia každé dva roky pozýva významných vedcov na trojdňové fórum na podporu výmeny myšlienok medzi disciplínami chovu hospodárskych zvierat. Ďalšie informácie o nádácii a zborníky konferencie Hülsenbergských rozhovorov si môžete stiahnuť z webovej stránky nadácie.