Zavolajte nám Napíšte nám
Obilie

Produkty pre hygienu a konzerváciu

Produkty pre hygienu a konzerváciu

Hygienické opatrenia sú základnou požiadavkou zníženia patogénnych kmeňov v chove zvierat. Použitie hygienických práškov s probiotickými ochrannými kultúrami je užitočným doplnkom bežných čistiacich a dezinfekčných opatrení. V pôrodni ale aj v odchovni prasiat absorbujú tieto produkty vlhkosť. Tým sa vytvára suchý a bezpečný povrch, ktorý zvyšuje stabilitu zvierat. Hygienické prášky navyše znižujú tvorbu amoniaku, čo zlepšuje kvalitu vzduchu v maštali.

V chove ošípaných je veľmi rozšírený systém mokrého kŕmenia. Dbať treba hlavne na hygienické zásady, inak v mokrom krmive môže dôjsť k rýchlemu pomnoženiu kvasiniek a plesní.  Aj napájacia voda by mala byť hygienicky nezávadná a podľa možnosti by mala spĺňať kvalitu pitnej vody. Nevyhnutnosťou je tiež zabránenie tvorby biofilmu, ktorý je ideálnou živnou pôdou pre patogénne kmene.

Veľkým problémom ustajňovacích zariadení sú muchy, ktoré často spôsobujú nepokoj, narúšajú pohodu zvierat a v konečnom dôsledku vedú k zníženiu úžitkovosti. Potvrdilo sa, že muchy sú zodpovedné za prenos infekčných chorôb. Dlhodobý úspech proti muchám je možný iba vtedy, ak budete súčasne pôsobiť proti larvám (larvicídom) a dospelým jedincom (pomocou kontaktného jedu). Hlodavce sú prenášačmi chorôb. Boj s nimi je legislatívne upravený. Iba nepretržitá kontrola trvalo zníži zamorenie hlodavcami.

Skrmovanie hygienicky nezávadného obilia je základnou požiadavkou vysokej úžitkovosti hospodárskych zvierat. Obilie má vysoký prirodzený výskyt baktérií, kvasinek a plesní, ktoré ohrozujú kvalitu zrna. Na základe vysokého obsahu vody a prirodzenej populácie mikroorganizmov môže dôjsť k ich nadmernému pomnoženiu. Látková výmena mikroorganizmov zvyšuje obsah vlhkosti a teplotu skladovaného zrna, čím sa zrýchľuje proces mikrobiologickej skazy zrna. Rôzne kombinácie kyselín ponúkajú riešenie pre bezpečné a dlhodobé konzervovanie vlhkého zrna. Použitie obilných kyselín zabezpečí hygienicky nezávadné krmivo s nižším obsahom patogénnych kmeňov. Okrem toho sa zníži aktivita enzýmov a tvorba mykotoxínov pri súčasnom zachovaní cenných živín.

Zmiešané kompletné kŕmne dávky (TMR) sa počas procesu miešania často zahrievajú. Účinne tomu zabránite pridaním konzervačných kyselín. Navyše môžete zvýšiť obsah energie kŕmnej dávky použitím glukoplastických látok, ako je glycerín alebo propylénglykol, ktoré spoločnosť SCHAUMANN ponúka aj v kombinácii s kyselinami.