Zavolajte nám Napíšte nám
Zentrale Pinneberg

Impresum

Vydavateľ:

SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Černyševského 26,
851 01 Bratislava

Konateľ:

Mag. Martin Kráčmar

Kontakt:

Telefón: +421 2 6241 0345-7
Fax:     +421 2 6241 0348
E-Mail:  Kontakt

Redakcia:

SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Černyševského 26,
851 01 Bratislava

Fotografie:

  • V. Hämmerling
  • Jürgen Fälchle - stock.adobe.com
  • venemama - stock.adobe.com
  • Sibylle - stock.adobe.com
  • Subbotina Anna - stock.adobe.com
  • I believe I can fly - stock.adobe.com
  • Vjom – stock.adobe.com
  • Patrick Ziegler – stock.adobe.com
  • Peterschreiber.media – stock.adobe.com
  • Igor Mojzes / Fotolia

Ručenie za obsah

Ako poskytovatelia služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov, nie sme však povinní kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať tie informácie, ktoré upozorňujú na protiprávnu činnosť.

Povinnosti k odstráneniu alebo zablokovaniu používania informácií podľa všeobecných zákonov tým zostávajú nedotknuté. Takéto ručenie je však možné až od okamihu znalosti konkrétneho porušenia práv. Pri oboznámení sa so zodpovedajúcim porušením práva sú tieto obsahy okamžite odstránené.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemáme vplyv. Preto za cudzí obsah nemôžeme preberať záruku. Za obsah odkazujúcich stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazujúce stránky boli v okamihu odkazovania skontrolované na možné porušenie práva. V okamihu odkazovania sme nezistli protiprávny obsah.

Permanentná obsahová kontrola odkazujúcich stránok však nie je bez konkrétnych príčin porušenia práva uskutočniteľná. Pri oboznámení sa s porušením  práva sú takéto odkazy okamžite odstránené.

Autorské právo

Obsah, vyhotovený prevádzkovateľom stránok a dielo na týchto stránkach,  podlieha nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského práva vyžadujú písomný súhlas príslušného autora, resp. vyhotoviteľa.

Sťahovanie a kópie tejto stránky sú dovolené len pre súkromné, ​​avšak nie komerčné účely.

Pokiaľ obsah tejto stránky nebol vyhotovený prevádzkovateľom, dodržiavajú sa autorské práva tretích osôb. Obsahy tretích osôb sú tak aj označené. Ak si aj napriek tomu všimnete porušenie autorského práva, prosíme vás, aby ste nás na to primerane upozornili.

Pri oboznámení sa s porušením práv sú takéto obsahy okamžite odstránené.