Zavolajte nám Napíšte nám
Zentrale in Pinneberg
Koncept

Naše hviezdy pre úspech v maštali: Koncept SCHAUMANN

Logo SCHAUMANN
Logo SCHAUMANN

Tajomstvo neustálej vysokej kvality spočíva v dokonalej súhre rôznych pilierov, na ktorých je založená naša spoločnosť:

  • Individuálne poradenstvo
  • Prakticky orientovaný výskum
  • Inovatívne produkty
  • Trvalo udržateľné využívanie zdrojov
  • Medzinárodná sieť

Tomu hovoríme „koncept SCHAUMANN“. Šiesta hviezda stelesňuje úspech v maštali.

1. Individuálne poradenstvo

Každý poľnohospodársky podnik je jedinečný. Rozpoznanie individuálnych požiadaviek a ich koordinácia konceptu kŕmenia SCHAUMANN je jednou z hlavných úloh poradenskej činnosti. Naše výrobky predávajú výlučne odborní poradcovia firmy SCHAUMANN, ktorí majú odborné znalosti v oblasti výživy, chovu hospodárskych zvierat, hygieny a výrobnej technológie a v prípade potreby vyvíjajú individuálne a praktické koncepty kŕmenia. K dispozícii máme ďalšćh špecialisttov na rozšírené poradenstvo v oblasti manažmentu.

2. Prakticky orientovaný výskum

Vyvíjame pre Vás produkty, ktoré kombinujú najnovšie vedecké štandardy, ako aj najvyššiu úroveň kvality a ekonomiky. Probiotiká firmy SCHAUMANN, schválené na používanie v celej EÚ, koncept biologických silážnych aditív, vývoj rôznych účinných látok, špeciálne produkty a rozsiahly program kŕmnych kyselín, sú len niekoľkými príkladmi našej úspešnej práce a presvedčením, že veda a prax by mali tvoriť neoddeliteľnú súčasť.

3. Inovatívne produkty

Náš sortiment je rovnako rozmanitý a individuálny ako poľnohospodárska prax: patria sem zmesi minerálnych a účinných látok na doplnenie kŕmnych zmesí, prispôsobené špeciálnym situáciám a fázam úžitkovosti, ako sú gravidita, laktácia, odchov alebo výkrm, interne vyvinuté kŕmne kyseliny a probiotiká, biologické silážne prostriedky na báze baktérií mliečneho kvasenia. Všetky výrobky majú jednu vec spoločnú: sú jedinečne inovatívne a najvyššej kvality.

4. Trvalo udržateľné využívanie zdrojov

Od svojho založenia spoločnosť pociťuje zodpovednosť za ochranu životného prostredia budúcich generácií. Vývoj inovatívnych produktov a udržateľných výrobných metód je preto neoddeliteľnou súčasťou firemnej stratégie. Manažment udržateľnosti sa uplatňuje v oblastiach energetiky a klímy, rentability, spoločenskej zodpovednosti a pohody zvierat. Cieľom je využiť dostupné zdroje v samotnej spoločnosti SCHAUMANN a u jej zákazníkov ešte efektívnejšie a zároveň konať ekologicky rozumne a sociálne zodpovedne.

5. Medzináridná sieť

SCHAUMANN  pozostáva z 16 úspešných sesterských spoločností a 40 partnerských organizácií. Kumunikácia v rámci koncernu poskytuje vzájomný impulz pre ďalší vývoj produktov a optimalizáciu SCHAUMANN konceptu. Integrácia do globálne pôsobiaceho koncernu Hülsenberg Holding vytvára ekonomický základ pre úspešnú budúcnosť na svetových trhoch.