Zavolajte nám Napíšte nám
Grassilage und Maissilage

Produkty na silážovanie a výrobu krmovín

Produkty na silážovanie a výrobu krmovín

SCHAUMANN ponúka na silážovanie biologické aj chemické silážne konzervanty. BONSILAGE, biologické silážne prostriedky spoločnosti SCHAUMANN, ponúkajú optimálne riešenie pre každú siláž s cieľom produkcie vysokokvalitného objemového krmiva. Kvalita objemového krmiva je rozhodujúca pre mliečnu úžitkovosť, udržateľné zdravie dojníc a ekonomickú produkciu mlieka. Biologické silážne konzervanty pozostávajú z baktérií mliečneho kvasenia, ktoré riadia proces fermentácie a syntézy správneho množstva a pomeru fermentačných produktov. Takto získate zo svojej siláže maximum. Všetky silážne aditíva spoľahlivo chránia pred sekundárnou fermentáciou siláže a zabezpečujú jej aeróbnu stabilitu. V siláži dochádza k inhibícii kvasiniek, plesní a klostrídií. Medzi ďalšie benefity patrí zníženie strát siláže, zvýšená stráviteľnosť, zvýšenie podielu UDP v siláži, zvýšenie príjmu objemového krmiva a zníženie odberových strát siláže. V sortimente sú rôzne druhy silážnych konzervantov, určených na ošetrenie trávy, ďateliny, lucerny, strukovín, zeleného raže, GPS, kukurice, CCM a siláže z celého kukuričného zrna.  Silážne konzervanty v skupine produktov BONSILAGE SPEED obsahujú kmeň baktérií mliečneho kvasenia Lactobacillus diolivorans, a tým skracujú dobu fermentácie siláže na 14 dní. BONSILAGE FIT aktívne bráni ketóze tvorbou propylénglykolu a zvyšuje kondíciu kráv.

Chemické silážne konzervanty sú vhodné na povrchovú i okrajovú úpravu silážnych jám kukuričných a trávnych siláží s cieľom inhibície kvasiniek a plesní. Prevencia sekundárnej fermentácie siláže zabraňuje strate živín, zlepšuje hygienu siláže v kŕmnom žľabe a zvyšuje chutnosť kŕmnej dávky. Chemické silážne konzervanty môžete použiť aj do TMR. Konzervanty stabilizujú kŕmnu zmes, zlepšujú hygienu krmiva a zvyšujú prísun energie.

Trávne zmesi GREENSTAR ponúkajú vhodné trávne osivo pre každý región - na pestovanie a výrobu krmív na ornej pôde, pre trvalé trávne porasty, medziplodiny a pridávanie leguminóz. Produkty sú k dispozícii pre nové aj opätovné výsevy. Opätovný výsev sa odporúča najmä po obrábaní trávnatých trávnych porastov.  Pestovanie medziplodín je zaujímavé z hľadiska požiadaviek „greening”, t,j.  ekologizácie na diverzifikáciu plodín. Ďalšími výhodami je konzervácia živín v zime, viazanie dusíka pomocou leguminóz, lepšia štruktúra pôdy a erózna ochrana. Medziplodiny potláčajú burinu a škodcov a tiež zvyšujú biologickú aktivitu pôdy. Použitie jemnolistovej kostravy rákosovitej v trávnych zmesiach vytvára vysokú toleranciu voči suchu a veľmi dobrú efektívnosť živín, čím dochádza k zvýšeniu celoročného výnosu a výraznému zníženiu nákladov na výrobu objemového krmiva.