Zavolajte nám Napíšte nám
Gesellschaftliche Verantwortung
Spoločenská zodpovednosť

Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť

Ako poľnohospodárska spoločnosť v rodinnom vlastníctve sa SCHAUMANN považuje za spoločnosť, ktorá má spoločenskú a sociálnu zodpovednosť voči svojim zamestnancom a voči samotnému poľnohospodárstvu.

Posilnenie dlhodobých zákazníckych vzťahov

Prioritným cieľom je posilnenie dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Špeciálne vyškolení odborní poradcovia spoločnosti SCHAUMANN vedú osobný rozhovor s chovateľom s cieľom prípravy špecifických konceptov kŕmenia pre daný poľnohospodársky podnik a zaručenia komplexnej poradenskej činnosti.

Udržiavanie a zlepšovanie poradenskej činnosti zamestnancov

SCHAUMANN investuje do sústavného vzdelávania a odbornej prípravy svojich zamestnancov s cieľom zabezpečenia stabilne vysokej kvality poradenskej činnosti a podpory zákazníkov. Okrem toho SCHAUMANN podporuje pracovné nasadenie, motiváciu a spokojnosť zamestnancov rozsiahlymi opatreniami na prevenciu zdravia a sociálnymi výhodami.

Podpora a rozvoj angažovaných odborných síl

Podpora mladých talentov je pre SCHAUMANN veľmi dôležitá a vytvára udržateľný základ rozvoja budúcich odborných pracovníkov. Dni kariéry na univerzitách, semináre pre študentov a firemné stáže majú mladým záujemcom ponúknuť prvé profesionálne skúsenosti a pohľady do sveta práce vo firme SCHAUMANN na všetkých úrovniach.

Nadácia na podporu agrárnych vied

Založením nadácie H. Wilhelma Schaumanna vznikla nezávislá inštitúcia, ktorej hlavným účelom je nezisková propagácia živočíšnej výroby a iných agrárnych vied a hlavne podpora mladých vedcov. Osobitný dôraz sa kladie na podporu projektov, ktoré umožňujú dlhodobé poľnohospodárske využitie.

Sociálna angažovanosť na verejnosti

SCHAUMANN sa angažuje v sociálnych oblastiach svojich zákazníkov. Poľnohospodárske podujatia a súťaže sú napríklad podporované formou vecných a peňažných darov. Koncern podporuje vidiecke obyvateľstvo mnohými cielenými aktivitami.